Tre en sentral del av IKEAs suksessfaktor

Bruken av tre har hele tiden vært en sentral del av IKEAs identitet og viktig faktor for flere av konsernets bestselgende produkter.

De siste årene har IKEA revitalisert svensk furu og modernisert produksjonslinjen. Designsjef Marcus Engman mener bygge- og skognæring har noe å lære av hvordan foretaket arbeider med optimal bruk av tre, i kombinasjon med bærekraft og design, i et globalt marked.

Tre betyr skandinavisk identitet

IKEAs designsjef mener IKEA-konsernet har oppnådd mye ved å være tro mot sin strategiske satsing på tre. - Tre i produktsortimentet har vært vesentlig for å styrke den skandinaviske identiteten som IKEA har opparbeidet seg globalt. Tre spiller også en sentral rolle i selskapets bestselgende produkter gjennom tidene, eksempelvis IVAR-serien, sier Marcus Engman. De siste årene har IKEA lansert nye produktserier der tre har fått en helt sentral rolle.

- Gjennom NORNÄS-serien ville IKEA relansere furu som et strategisk samtidsmateriale, overfor den nye generasjonen av IKEA-kunder. Saktevoksende lokal lys furu, nøye plukket ut fra skoger i Nord Sverige, er benyttet i kombinasjonen med moderne skandinavisk designutvikling og høy miljøbevissthet, sier Engman.

- NORNÄS-serien er utviklet for optimal utnyttelse av trevirket, med minimum av avfall. Formålet med serien er å gi kundene en god naturfølelse, derfor er naturlige kvister og merker i treverket beholdt, slik at hvert enkelt av disse møblene gjennom mange års bruk fremstår som noe helt unikt. Serien gir et lyst og naturlig uttrykk for hjemmet, i en tidløs skandinavisk stil som reflekter IKEAs identitet, sier designsjefen.

Overføringsverdi til andre bransjer

Marcus Engman er invitert som taler til konferansen Forum Holzbau Nordic i Trondheim i september, den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Engman skal snakke om Wood – The IKEA Way

Engman mener det finnes overføringsverdi og inspirasjon til andre sektorer fra IKEAs strategiske og praktiske bruk av tre, først og fremst materialbruk, teknologiutvikling og måten konsernet samarbeider i verdikjeden.

Da konsernet utviklet en ny serie møbler rettet mot urbane unge bymennesker, satte selskapet i gang to kreative workshops med håndplukkete unge designere, fra alle verdens hjørner. Da de første prototypene var klare, ble 15 designstudenter fra København invitert til å gi tilbakemeldinger. Prosessen var hele tiden laginnsats. Ut av 150 foreslåtte produkter overlevde om lag 50. Resultatet ble IKEA PS 2014 kolleksjon med en design for unge der tre, kvalitet, bærekraft og lav pris er viktige faktorer.

- Når det gjelder bruk av tre er vi langt fra helt fornøyd, men vi har tatt noen viktige skritt for å styrke tre som uttrykk og for å gjøre våre produkter mer autentisk og ærlige. Når det gjelder effektiv bruk av treet mener vi at vi har noe å lære bort. IKEA har fokus på ”mer fra mindre" og redusert svinn, i tillegg til å benytte metoder der vi blande trevirke med andre materialer, slik at materiale kommer til sin rett, der det passer best, seier han.

- Jeg mener bygge- og skognæringen kan la seg inspirere av det vi i IKEA har gjort gjennom prosjektet ” New Generation Pine”. Som en del av prosjektet involverte vi alle relevante aktører fra hele verdikjeden, fra skogbruker til produktutvikler og designere. Målet var å utvikle en fremtidig utviklingsplattform som skal benyttes i fremtidig produktutviklingene, for på denne måten å få et overtak i markedet. Her mener jeg at kanskje andre kan lære noe av oss, sier designsjefen.

IKEAs bevisste bruk av tre

IKEAs visjoner og mål om bruk av tre er ambisiøs og fremtidsrettet. Konsernet utforsker hele tiden etter nye måter å få så mye av mulig ut av trevirket gjennom å utvikle produkter som krever mindre materialer og effektiviserer produksjonsprosessen.

- Alt av treslag som IKEA benytter skal tas ut fra et bærekraftige skogbruk som både er miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig. Bruk av tre er viktig for oss fordi det er et fornybart, resirkulerbart og biologisk nedbrytbart materiale. Bruk av tre støtter bærekraftig arealbruk, og den sosiale situasjonen, skape arbeidsplasser og muligheter i distriktene, forteller Engman.

Bærekraftig skogbruk

IKEA er en av grunnleggerne av Forest Stewardship Council (FSC), og nå har 21 skogforvaltere som jobber for å sikre at all trevirket som benyttes i produksjonen møter IKEAs standarder for skogforvaltning, samt øke andelen av sertifisert trevirke i leverandørkjeden.Målet for IKEA er å være "Forest Positive" innen 2020. Det betyr at konsernet skal oppfylle et bærekraftige skogbruk, også utover våre egne behov. IKEA arbeider for å stoppe avskogingen.