Tre av ti ønsker seg feriebolig i utlandet

Bare tre prosent av norske boligeiere har feriebolig i utlandet, men 10 ganger så mange vurderer å skaffe seg dette. Det mest populære landet er Spania uavhengig av både alder og inntekt.

Mye bolig for pengene, samt rimelige levekostnader i landet, er blant de viktigste begrunnelsene for valg av land. Hvorvidt andre nordmenn bor der bryr vi oss derimot lite om. Tallene er hentet fra en landsdekkende undersøkelse blant 2646 norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad Vi i Villa, via deres nettside www.viivilla.no. Spania har i mange år vært et populært ferie- og ferieboligsted for nordmenn, og undersøkelsen viser nå at landet åpenbart står imot konkurransen fra nye, attraktive og sterkt markedsførte reisemål som Kroatia og Brasil. Det har nok mye å gjøre med at nordmenn flest er tradisjonelle, og de fleste vet hva de kan vente seg både av klima, mat og kultur i Spania, sier Per R. Mortensen, administrerende direktør i Bonnier Responsmedier. Hele 26 prosent av de spurte uavhengig om de hadde feriebolig fra før eller ikke ville foretrekke å skaffe seg bolig i Spania om de kunne velge fritt. På andreplass finner vi Sverige med 15 prosent, mens Frankrike og Hellas deler tredjeplassen med 11 prosent hver. Særlig foretrekker de med lavest husholdningsinntekt Hellas i noe større grad enn gjennomsnittet. Derimot er det på landsbasis bare fire prosent som kunne tenke seg bolig i Kroatia, mens tallet for blant annet Brasil er enda lavere. Fysisk nærhet er viktig Ser vi på hvor de ulike boligeierne bor her i landet, og hva de svarer, er det interessant men logisk at de som bor nærme svenskegrensen helst ønsker seg feriebolig i Sverige, sier Mortensen. I fylker som Østfold, Hedmark, Finnmark og Nordland er det mange som foretrekker Sverige. Tilsvarende representerer folk i Agder-fylkene og Telemark flertallet for dem som vil ha hus i Danmark. Folk i Oslo derimot ligger på toppen når det gjelder Frankrike og Italia. Det bor tilsynelatende mange individualister og trendsettere i Oslo, og disse synes kanskje at Spania blir litt for folkelig, sier Per Mortensen. Løper ikke etter andre nordmenn Ser vi på hvilke kriterier som ligger til grunn for hvor nordmenn ønsker å ha feriebolig, mener 34 prosent at det er viktig å velge et land der de får mye bolig for pengene, det vil si lave priser på bolig i forhold til standarden de får. Videre sier 31 prosent at de vektlegger rimelige levekostnader i landet, mens bortimot like mange synes billige flybilletter og avstanden hjemmefra er viktig. Det at andre nordmenn bor i landet spiller derimot liten rolle, kun tre prosent sier dette er en viktig faktor.