<p>Ill. Reiulf Ramstad arkitekter, Arkitema, Ekj og Link Landskap</p>Serpens Vitalis-forslaget til Nordic – Office of Architecture AS, COWI AS, Norconsult AS og SLA ASRatio arkitekter as, Erichsen og Horgen as, Ingeniør Per Rasmussen as, MOE as, Kristine Jensens Tegnestue aps

Tre arkitekter kjemper om Livsvitenskapsbygget

Tre grupperinger er videre til sluttforhandlinger om Livsvitenskapsbygget på Universitetet i Oslo.

Statsbygg har gjennomført prekvalifisering hvor syv team ble invitert videre til å konkurrere i en plan- og designkonkurranse. Statsbygg har nå kåret tre vinnere fra konkurransen som inviteres videre med i forhandling om å få konkurransen. Forhandlingene ventes å avsluttes i løpet av september.

De tre som er med i sluttforhandlingene er:

* Ratio arkitekter as, Erichsen og Horgen as, Ingeniør Per Rasmussen as, MOE as, Kristine Jensens Tegnestue aps

* Nordic – Office of Architecture AS, COWI AS, Norconsult AS, SLA AS

* Arkitema K/S KS. EKJ Rådgivende Ingeniører AS, Link Arkitektur AS – Landskap

Juryrapporten og rangeringen av vinnerne vil først bli offentliggjort etter forhandlingene, og når Statsbygg har besluttet hvem som skal få tildelt kontrakten.

I denne linken kan man se alle de syv forslagene: http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-Livsvitenskap/Plan--og-designkonkurranse/