Danmarks boligminister Kaare Dybvad Bek og Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki på digitalt bolig- og byggministermøte 14. september. Foto: Matts Lindqvist

Trapper opp samarbeidet i den nordiske byggesektoren - skal bruke nær 90 millioner på klimatiltak

De nordiske landene varsler sterkere samarbeid om sirkulære bygg, harmonisering av byggeregler og mer samarbeid på EU-nivå.

Dette ble de nordiske bolig- og byggministrene enige om på et digitalt møte 14. september, skriver Nordisk samarbeid på sine nettsider.

På møtet godkjente ministrene blant annet en handlingsplan som inneholder de viktigste nordiske tiltakene innenfor bolig- og byggsektoren for perioden 2021–2024.

Sammenlagt satses det nær 90 millioner kroner på å få en mer klimavennlig byggsektor.

Ministrene diskuterte også gjenoppbyggingen av økonomien etter covid-19-pandemien, der byggsektoren spiller en viktig rolle.

Handlingsplanen er et verktøy som ifølge Nordisk samarbeid skal bidra til at de nordiske landene når målet i visjonen om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

– Målet er ambisiøst, men de nordiske landene har allerede kommet et godt stykke på vei. Våre bedrifter ligger langt framme i den grønne omstillingen, og de er veldig oppmerksomme på at de må satse på bærekraftige løsninger for å være konkurransedyktige også i framtiden. Tiltakene vi nå har blitt enige om på nordisk nivå, skal støtte bedriftene i deres bærekraftarbeid, sier Danmarks boligminister Kaare Dybvad Bek i en kommentar.

Samarbeid styrkes på EU-nivå

På møtet ble ministrene også enige om å styrke sitt samarbeid på europeisk nivå.

I EU pågår det et arbeid med å utarbeide strategier for et bærekraftig bygd miljø, og det foregår diskusjoner om en ny byggevareforordning.

– Det er stor nordisk interesse for at kommende EU-regler i så høy grad som mulig er på linje med klimaarbeidet som bedriftene i Norden allerede gjennomfører. Mulighetene for å påvirke EU-prosessene er større hvis de nordiske landene kan ha et felles syn i forhandlingene, skriver Nordisk samarbeid i meldingen.

Det er spesielt tre områder der de nordiske ministrene er opptatt av på EU-nivå. Det handler om:

  • revisjonen av reguleringer for byggevarer (Construction Products Regulation, byggevareforordningen)
  • EUs mekanisme for frivillighet når det gjelder byggbedriftenes tiltak for å redusere sine CO2-utslipp.
  • Bestemmelser for hvordan man skal måle en bygnings CO2-utslipp under hele livssyklusen.