Trafikkteknisk ingeniør/medarbeider - Oslo

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist15.09.2014

Trafikksikkerhet er et av våre viktigste satsingsområder.

Det er viktig med god kunnskap om trafikkulykker i vårt arbeid med å redusere ulykkene på våre veger. Din innsats med systematisering og analyse av ulykkesdata er nødvendig for å prioritere riktige tiltak.

Vi søker trafikkteknisk medarbeider som skal delta i et regionalt fagteam som har ansvaret for registrering og systematisering av data i ulykkedatabasen i vegvesenets databank. Videre kan det bli aktuelt å spesialisere seg faglig og jobbe mer med informasjons-teknikk, statistikk og analysearbeid innen arbeidet med ulykkesdata.

Viktigste arbeidsoppgaver:

  • Kvalitetssikre ulykkesrapporter og legge inn data i den sentrale databasen
  • Spesielt gjelder det STRAKS-ulykkesregister i Oslo og Akershus, men det kan bli aktuelt å bidra i andre fylker etter behov
  • Utarbeide ulykkesrapporter, ulykkesanalyser og oversikter
  • Bidra til kreativt og godt samarbeid i regionens faggruppe.

Kontorsted Oslo. Det kan bli behov for noe reiseaktivitet.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker etter deg med ingeniørutdanning innen veg eller trafikk. Andre utdanningsretninger er også av interesse. Relevant praksis, personlig egnethet og sterk interesse for trafikksikkerhet vil bli vektlagt.

Videre legges det vekt på at du har god kunnskap og interesse for arbeid med data og at du har analytiske evner. I tillegg ser vi etter egenskaper til å jobbe systematisk, takle høyt arbeidspress, gode samarbeidsevner og godt humør.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må den godkjennes av NOKUT ( www.nokut.no).

En god og mangfoldig arbeidsplass

Hos Statens vegvesen skal ingen være alene med et stort ansvar. Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Stillingene lønnes i ht til etatens lønnspolitikk avhengig av utdanning og praksis. Det trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse og har gode muligheter for egenutvikling.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk, søk her   Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Spørsmål kan rettes til seksjonsleder Øystein Silihagen på tlf. 958 93400.

Vis flere stillinger: