Trafikkoperatører ved Vegtrafikksentralen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist08.05.2018

Vi søker fire trafikkoperatører ved Vegtrafikksentralen

Vi trenger fire dyktig fagpersoner på laget ved vår operative beredskapsenhet, Vegtrafikksentralen. Stillingen innebærer styring- og overvåking av vegnettet og vegtrafikken. Du evner å oppdage situasjoner, ta imot og formidle informasjon om hva som skjer på vegene, loggføre og igangsette tiltak etter gjeldende prosedyrer.

Geografisk ansvarsområde er Trøndelag og Møre og Romsdal. Vegtrafikksentralen har 3-skiftplan med arbeid hver 3. helg. Kontorsted er ved Vegtrafikksentralen på Vestre Rosten 78 i Trondheim. Tre av stillingene er faste stillinger, mens den siste er et vikariat, som utløper i august 2019, med mulighet for forlengelse. NB vennligst spesifiser i søknaden om du søker på fast stilling, vikariat eller begge.

Hva skal du jobbe med?

De viktigste oppgavene er styring- og overvåking av vegnettet, vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet, ved å ta ansvar å igangsette nødvendige tiltak. Dette innebærer utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring og fjernstyring av tekniske installasjoner. I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å betjene publikumstelefonen 175 og distribuere veg- og føremeldinger. Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker, vil en trafikkoperatør arbeide med mange oppgaver og et høyt arbeidspress, men fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, politi og andre redningsetater, entreprenører og byggherrer og en tett dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg -og veginstallasjoner.

Hvem er du?

Du må ha minimum 2 år utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse kan være operativ utdanning, veg og trafikk, eller media/kommunikasjon. Vi kan fravike utdanningskravet dersom du har omfattende og relevant erfaring.

Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver, samt erfaring fra turnusarbeid, vil være en stor fordel.

Du må ha god forståelse og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, kartverktøy og forståelse for veg og trafikk. Evne til å gi konsise meldinger på norsk og engelsk, og god skriftlig formuleringsevne på norsk, er vesentlig for bla. mottak av publikumstelefoner, pressehåndtering, loggføring og håndtering av spesielle hendelser.

Arbeidet krever at du har god hørsel, godt syn (herunder fargesyn) og ingen sykdommer som kan medføre anfall (epilepsi, sukkersyke). Egenerklæring helse må underskrives. Du må oppfylle krav til sikkerhetsklarering nivå begrenset, og minimum ha førerkort kl. B.

Hva tilbyr vi?

  • Introduksjonsprogram og veilederordning
  • Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for Trafikkoperatører, som består av lokal opplæring (praktisk og teoretisk) og Trafikkoperatørstudiet. Dette fører til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve.
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll og personlig utvikling.
  • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.
  • Pensjonsordning, yrkesskadeforsikring og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Annet

De som trives og lykkes i stillingen
Styrer og overvåker vegnettet proaktivt i tett kontakt med publikum og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt for å ta ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger og kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner.

Hos oss blir du en del av
Et engasjert og profesjonelt fagmiljø som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag, og stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjonsleder Emilie Gynnild på mobil 917 15 338.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Søknad med CV sendes elektronisk. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søk stilling

Vis flere stillinger: