Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen (VTS), faggruppe styring

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist15.10.2014

VTS i Region Øst er en av fem vegtrafikksentraler i Norge. VTS er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnet rund året rundt.

Arbeidsoppgaver

 • Styring- og overvåking av vegnettet ved hjelp av tekniske installasjoner.
 • Beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner.

Arbeidet består av utstrakt bruk av dataverktøy. Tidvis høyt aktivitetsnivå og derav en hektisk arbeidssituasjon må påregnes. Trafikkoperatørene går i 3-skiftplan med arbeid hver 3. helg.

Statens vegvesen har et internt opplæringssystem for Trafikkoperatører bestående av lokal opplæring (praktisk og teoretisk) og et sentralt opplæringsprogram, Trafikkoperatørstudiet, som fører til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve. Alle Trafikkoperatører må gjennomføre dette programmet.

Kvalifikasjonskrav

 • 2-3-årig utdanning på høgskolenivå. Aktuelle fagretninger er tekniske fag, media/informasjon eller operativ utdanning. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra disse aktuelle fagretningene, evt. etterutdanning og gode personlige forutsetninger, kan utdanningskravet fravikes
 • Relevant arbeidserfaring
 • Må kunne beherske stressituasjoner og være handlingsdyktig når mye skjer samtidig
 • God forståelse og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Gode geografi-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne bl.a. for presentasjon av trafikkinformasjon på radio og loggføring av hendelser
 • Engelsk må beherskes slik at man kan håndtere nødmeldinger -og samtaler på engelsk
 • God hørsel, godt syn(herunder fargesyn) og ingen øvrige sykdommer som kan medføre anfall(epilepsi, sukkersyke). Egenerklæring helse må underskrives
 • Må oppfylle krav til sikkerhetsklarering, nivå begrenset
 • Førerkort kl. B

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i henhold til lokal lønnspolitikk. Det trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode lånevilkår
 • Gunstig pensjon -og forsikringsordning
 • Gode velferdstilbud
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø, gode opplærings -og utviklingsmuligheter.

Annet

Etaten tilstreber likestilling. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfold i befolkningen. Det er derfor er personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensentning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Nærmere opplysning om stillingenfås ved henvendelse til seksjonsleder Kai Gundersen på mobil 90174483.

Søknad med CV sendes elektronisk via denne siden

Bekreftede kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Vis flere stillinger: