Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Tore Løkke sikret seg Forsvarsbygg-jobb på Ørland flystasjon

Tore Løkke AS skal stå for fornyelse av taksebane Yankee og tilførselstaksebane A4- A7 på Ørland flystasjon.

Carl Oscar Pedersen

– Forsvarsbygg har avholdt konkurranse med forhandling for anleggsarbeider i prosjektet som omhandler fornyelse av den parallelle taksebanen langs rullebanen på Ørland, kalt Yankee, til å tilfredsstille dagens krav både som taksebane for «alle» typer fly og som nødrullebane/reserverullebane for jagerfly og taktiske transportfly. Prosjektet skal også fornye tilførselstaksebanene A4-A7 mellom Yankee og rullebanen. På bakgrunn av resultatene fra evalueringen av konkurransen er kontrakten tildelt Tore Løkke AS, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Kontrakten gjelder alle anleggsarbeider, og er den første og største kontrakten som inngås i prosjekt «Yankee». Øvrige kommende kontrakter i prosjektet vil blant annet være elektroarbeider og asfaltarbeider.

Kontrakten har en verdi på cirka 147,7 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Oppstart av arbeidene vil være i løpet av oktober 2020.

– Det er godt å komme i gang med realiseringen av dette prosjektet. Dette er en viktig entreprise, som er av stor betydning for Ørland flystasjon, sier utbyggingssjef, Carl Oscar Pedersen, i meldingen.