- Å tiltrekke seg nok dyktige folk kan være en flaskehals. Derfor vil jeg oppfordre bransjen til å satse på rekruttering, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tord Lien holdt innlegg på Achilles-konferansen i Oslo

Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag innlegg på Achilles-konferansen i Oslo. Denne konferansen er en viktig møteplass for nordiske kraftselskaper og deres leverandører.

- Vi har store fornybare ressurser, men vi trenger også kunnskap og kompetanse for å utnytte dem på best mulig måte. Norge fikk en industri bygd på fornybar elektrisitet, men vi har også utviklet en dyktig og svært konkurransedyktig leverandørindustri, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråden snakket om myndighetens bidrag og industriens viktige rolle for å nå ambisiøse mål innen fornybar kraftproduksjon. Han vektla også behovet for rekruttering til kraftbransjen.

- Å tiltrekke seg nok dyktige folk kan være en flaskehals. Derfor vil jeg oppfordre bransjen til å satse på rekruttering. Argumentet er svært godt; i denne industrien finnes det arbeidsplasser over hele Norge. Du er med på å utvikle bærekraftig og klimavennlig energi, og du har muligheten til å jobbe internasjonalt – ofte i utviklingsland hvor energibehovet er stort, sier Lien.

Achilleskonferansen samler store nordiske kraftselskaper og leverandørselskaper. I årets konferanse deltok over 400 deltagere i det som har blitt en sentral møteplass for fornybarindustrien.