Tor Ole Olsen mottok torsdag Norsk Betongforenings ærespris.

Tor Ole Olsen tildelt æresmedlemskap i Betongforeningen

Tor Ole Olsen ble tildelt Norsk Betongforenings ærespris 2014 under åpningen av Norsk Betongdag torsdag.

Olsen har vært en del av betongbranjsen i en årrekke.

Han ble utdannet ved University of Toronto, Canada i 1975, og vokste opp i en familie hvor faren også har satt betydelige spor etter seg i Norsk betongbransje, noe årets æresmedlem også er i ferd med å gjøre.

Han startet sin karriere i sin fars firma, Dr.techn. Olav Olsen, og har vært der siden. I denne tiden har han hatt en glødende interesse for betongfaget hvor han har spesialisert seg på tyngre betongkonstruksjoner i marint miljø. Opp gjennom årene har han satt signaturen på svært mange betongplattformer i inn og utland.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Spesielt vil vi fremheve hans internasjonale engasjement og han er et aktivt medlem av ACI IABSE og fib hvor han i dag er medlem av fib Presidium. Han har værtformann i Norsk Betongforening og har hatt en rekke verv tilknyttet foreningen så som leder av internasjonal komité, leder av utviklingsfondet og desisor. I tillegg har han vært en aktiv deltaker i organisasjonskomiteen til våre siste konferanser ICDC2012 og CIC2014.

Han er og har vært leder av Næringslivsringen i flere perioder. Dette samarbeidet mellom byggenæringen og NTNU betyr mye for betongbransjen og resten av byggenæringen.

Han er en RIF godkjent rådgiver og har vært leder av et rådgivende ingeniørfirma i 15 år.

Han har skrevet mange publikasjoner og holdt presentasjoner både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten har han på en forbilledlig måte bidratt til å spre kunnskap om betong og sette norsk betongkunnskap helt øverst på den internasjonale rankinglisten.»