Digitaliseringsdirektorat-direktør Steffen Sutorius (fra venstre), avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, byggherredirektør i Statsbygg Marius Tunstad, EBA-sjef Kari Sandberg, styringsgruppeleder og daglig leder i BA digital, John R. Moen digital og gruppesekretær Jon Sørland i Advokatfirmaet Storløkken.

Topptung styringsgruppe hadde sitt første møte om avfallsfrie byggeplasser

EBA-sjef Kari Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg Marius Tunstad, Digitaliseringsdirektorat-direktør Steffen Sutorius og avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring møtte med gruppeleder John R. Moen fra BA digital og gruppesekretær Jon Sørland i Advokatfirmaet Storløkken for å starte arbeidet i styringsgruppen for avfallsfrie byggeplasser.

– Målet er å bli enige om en definert nasjonal standard for avfallsfrie byggeplasser, men hva som ligger i dette, det vet vi ikke ennå, sier styringsgruppeleder og daglig leder i BA digital, John R. Moen, til Byggeindustrien.

Moen har tidligere argumentert for behovet for avfallsfrie byggeplasser på bygg.no, og han gjestet nylig Byggeindustriens podkast Byggeplassen for å snakke om avfallsfrie byggeplasser og sirkulærøkonomi.

Å lykkes med å bli kvitt avfallet fra norsk byggenæring vil kreve både bedre tilpasset regelverk og bedre verktøy enn det vi har i dag. Det vil også kreve omstilling for både bestillere og leverandører.

– Når direktoratet og byggherrer som Statsbygg går foran og ber om avfallsfrie byggeplasser, da vil vi strekke oss langt som bransje for å levere på det. Vi ønsker oss krav, men bransjen har også et ansvar her, sier administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg.

– Jeg er enig med kommentaren fra Kari. Her må hele bransjen bidra, supplerer byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.