Topptung høring om Entra

Tre tidligere statsråder og en nåværende må svare for seg om sin befatning med det statlige eiendomsselskapet Entra når de møter til åpen høring i Stortinget onsdag.

Blant dem som skal delta er riksrevisor Jørgen Kosmo, men han møter i egenskap av tidligere arbeids- og administrasjonsminister. Etter Riksrevisjonens mening har selskapet rapportert inn for gode resultater slik at bonusene til administrerende direktør Erik Løfsnes er blitt blåst i været. Fra 2001 til 2005 økte godtgjørelsen fra 1,4 til 3,2 millioner kroner. I en rapport som kom i fjor høst, hevder Riksrevisjonen at Entra ikke er styrt i samsvar med Stortingets forutsetninger, og det ble påvist svakheter i selskapets interne styring. Skandale avdekket Rapporten bekrefter at mye er galt og at en skandale er avdekket, sa en av Fremskrittspartiets medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Carl I. Hagen, da rapporten ble lagt fram. Løfsnes får imidlertid full støtte fra både styret og de ansatte. Styreleder Grace Reksten Skaugen, som også møter til høring, understreket da rapporten ble offentliggjort at verken hun eller resten av styret var enig i Riksrevisjonens konklusjoner. Heller ikke Nærings- og handelsdepartementet gir Riksrevisjonen medhold i kritikken, og konkluderer i sitt tilsvar at Entra er styrt i tråd med de retningslinjene som er trukket opp av Stortinget. Flere eksstatsråder Høringen onsdag morgen blir innledet med utspørring av riksrevisor, tidligere arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo (Ap). Deretter følger tidligere nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (H) og nåværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap). Den siste politikeren i ilden er tidligere nærings- og handelsminister, nåværende stortingsrepresentant, Børge Brende (H). Fra selskapet møter styreleder Grace Reksten Skaugen og tidligere styreleder Steinar Stokke.