Toppsjefer må svare for høye lederlønninger

Styrelederne i fem statlige selskaper må forklare seg for Stortinget i en egen høring om høye lederlønninger.

– De må forklare hvorfor de ikke har fulgt opp Stortingets signaler om å holde lederlønningene moderate, sier Hallgeir Langeland, SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Selve høringen finner sted 11. februar. Tirsdag ble det klart at følgende styreledere kalles inn: Terje Vareberg (Hydro), Svein Rennemo (Statoil), Grace Reksten Skaugen (Entra Eiendom), Ingeborg Moen Borgerud (NSB) og Tom Knoff (Argentum).

Bakgrunnen for saken er en rapport fra Riksrevisjonen. I 26 av 43 undersøkte selskaper hadde sjefene langt bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet. I selskaper som Entra, NSB, Telenor og Statkraft økte sjefsgodtgjørelsene med over 1 million kroner fra 2007 til 2009.

Næringsminister Trond Giske (Ap) kalles også inn til høring. Mandag gjorde han det klart overfor NTB at de høye lederlønningene kan føre til at staten skifter ut styrelederne i de aktuelle selskapene.

– Det er styrene som bestemmer lederlønningene. Det kan ikke vi overprøve, men vi kan utnevne nye styrer. Oppfølgingen av eierskapspolitikken vil være en faktor når vi ser på eventuell nyutnevning, sa næringsministeren.