Foto: Julia Naglestad

Topplederdebatt og OBOS-toppsjefen på RIFs Årsmøte

I år setter Rådgivende Ingeniørers Forening fokus på innovative anskaffelser, nye samarbeidsformer og gjennomføringsmodeller på sitt årsmøte 24. april.

OBOS-toppsjef Daniel K. Siraj og NTNU-professor Ole Jonny Klakegg kommer for å diskutere dette. Nytt av året er også en debatt mellom topplederne i bransjen.

- Vi setter stor pris på at Daniel kan delta på årets møte for å snakke om OBOS’ erfaringer med utprøving av nye gjennomføringsmodeller og deres nye digitale samhandlingsplattform. I tillegg ser vi frem til en spennende debatt mellom topplederne om de viktigste utviklingstrekk og driverne i markedet, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i en pressemelding.

I topplederdebatten deltar Christian Nørgaard Madsen (Multiconsult), Grete Aspelund (Sweco), Øyvind Mork (Asplan Viak), Rune Hardersen (ÅF), Arne Jorde (Erichsen & Horgen), Olav Weider (Dr. Techn. Olav Olsen), Knut Jonny Johansen (WSP Norge) og Clas Svanteson (RIF Forsikringsservice). Årsmøtet finner sted i NHO-bygget på Majorstuen.