Sykehuset i Vestfold. Foto: buildingSMART Norge

Tønsbergprosjektet og Statens vegvesens V440 til topps i internasjonal kåring

Tønsbergprosjektet Sykehuset i Vestfold stakk torsdag kveld av med seieren i kategoriene overlevering i en internasjonal kåring for åpne datastandarder , mens Statens vegvesens V440-prosjekt fikk prisen for oppdragsledelse.

Finalistene ble valgt ut fra over 100 kandidater til den årlige prisutdelingen for åpne datastandarder, buidlingSMART International Awards.

- Tønsbergprosjektet har vunnet både for beste design i 2017, og nå igjen for neste fase, overleveringen. Det er veldig imponerende å vise så konsistent høy kvalitet, og demonstrert at de har bygget et sterkt digitaliseringsmiljø. Utrolig morsomt er det også at Statens vegvesen vant prisen for beste oppdragsledelse. Det norske miljøet er høyt anerkjent internasjonalt og prisene gir energi og motivasjon til å fortsette å være kreative, hardt arbeidende og innovative, sier Alexander Brage Hansen, daglig leder i buildingSMART Norge, i en pressemelding.

Vinner i kategorien overlevering: Sykehuset i Vestfold, det såkalte Tønsbergprosjektet. Dette prosjektet vant også bSI Award for beste design i 2017.

- Prosjektet med å bygge nytt sykehus i Tønsberg har forbedret informasjonslogistikk og digital samhandling gjennom åpen og inviterende kommunikasjon. Fokus har vært på driftsrelaterte behov og løsninger. Produkter og løsninger blir fulgt gjennom hele verdikjeden, fra planlegging til prosjektering, bygging og drift. Ved bruk av åpen teknologi i prosjektgjennomføringen knyttet til overføring av informasjon fra prosjektet til driftsorganisasjonen. Prosjektdeltakere har vært Sykehuset i Vestfold, Jotne og Skanska, i tillegg til rådgivningsgruppen Cura med Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen, heter det i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen

Fra prosjektet E39 Bjørnafjorden. Ill. Statens vegvesen

Spesialprisen for beste oppdragsledelse gikk til Statens vegvesens V440-prosjekt om maskinlesbar norsk klassifiseringsmanual for broinspeksjoner. Dette prosjektet var også finalist i kategorien teknologi.

- Gjennom digital utvikling i prosjekt E39 Bru over Bjørnafjorden, har Statens vegvesen gjort håndbok V440 Bruregistrering maskinlesbar for å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser og digital arbeidsflyt mellom byggherre og entreprenør. Prosjektdeltakere har vært Statens vegvesen, Triona, Mok-See, buildingSMART Norge teknisk rom, Areo, Trimble, BuildingPoint Scandinavia og Rendra, skrives det i pressemeldingen.

Tre av de 20 finalistene i buildingSMART International Award var norske. Ingen andre land hadde flere finalister.

En uavhengig jury har gjennom en presentasjonsrunde og diskusjoner kåret vinneren som ble offentliggjort under buildingSMART Internationals Virtual Summit 29. oktober. Alle de 23 nasjonale avdelingene i buildingSMART sendte inn kandidater, og stilte også med totalt 111 jurymedlemmer som har vurdert alle innsendte bidrag.

Vinner i kategorien design var det kinesiske selskapet CCCC med prosjektet Panama Canal Bridge 4. CCCC er internasjonalt medlem som har valgt medlemskap i buildingSMART Norge i sin satsing.

Den tredje norske finalisten var COWIs prosjekt om BIM-baserte kostnadsberegninger i et veiprosjekt, dokumentasjon og praksis i kategorien anvendt forskning.
Prosjektet FV547 Åkra sør - Veakrossen består av en sju kilometer lang hovedvei på Karmøy. Veien passerer forbi et forsamlingshus der fire kryss ble koblet på småveier. Digital modellbasert arbeidsflyt mellom alle interessentene var et viktig mål. Prosjektdeltakere har vært COWI og NTNU i Trondheim.