Tomtefesteloven i strid med Grunnloven

Oslo tingrett mener at den nye tomtefesteloven er i strid med to av de mest fundamentale paragrafene i Grunnloven.

Grunnloven sier at ingen lover kan gis tilbakevirkende kraft. Et annet sted heter det at alle har rett på full erstatning hvis staten tar din private eiendom. Tomtefestelovens regel om at tomtefestere kan kreve å forlenge kontraktene sine inn i evigheten, strider med begge disse prinsippene, mener Oslo tingrett. Dermed er det duket for en prinsippsak som kan gå helt til Høyesterett, skriver Aftenposten. Dette er en dramatisk dom der jeg er uenig i konklusjonen, sier advokat Per Racin Fosmark. Han representerer tomtefesterne i striden. Sakens utgangspunkt er en nesten 50 år gammel festekontrakt som er i ferd med å løpe ut. Etter loven som ble vedtatt i 2000 kan festerne kreve å kjøpe tomten til 40 prosent av markedspris, eller forlenge festekontrakten på samme vilkår som før. Grunneieren vil ikke forlenge kontraktene, i hvert fall ikke uten å skru opp prisen kraftig, til normal markedspris. Grunneieren er enig i at tomtefesteloven gir festerne rett til ny kontrakt på samme vilkår, men mener loven må vike for Grunnloven. Oslo tingrett har nå gitt grunneieren medhold i dette, til tross for at både Stortinget og den forrige regjeringen er av motsatt oppfatning.