Tomtefestedom trolig raskt til Høyesterett

Dommen fra Oslo tingrett der det slås fast at tomtefesteloven er i strid med Grunnloven er gal og må snarest behandles i Høyesterett, mener Tomtefesterforbundet.

Onsdag avgjorde Oslo tingrett at den nye tomtefesteloven strider mot to grunnleggende paragrafer i Grunnloven. Retten ga grunneieren Mallin Eiendom fullt medhold i søksmålet mot de 54 beboerne i en terrasseblokk fra 60-tallet på Ullern i Oslo. Vi mener denne dommen er helt feil og mener den snarest mulig må behandles av Høyesterett i plenum. Det er en prinsipiell dom som må avklares før nye saker kan behandles i rettsapparatet, sier advokat Arild Ruus Simensen i Tomtefesterforbundet til NTB. Saker i bero Tomtefestere over hele landet som venter i rettsapparatet vil nå avvente Høyesteretts behandling. Simensen mener tomtefesteloven er grundig behandlet av både Justisdepartementet og Stortinget. Han kan ikke se noen grunner til at Oslo tingrett skal komme til en annen konklusjon enn hva lovgiverne har konkludert med. Etter loven, som ble vedtatt i 2000, kan festerne kreve å kjøpe tomten, eller forlenge festekontrakten på samme vilkår som før. Advokat Toril Grimsvang Kjøllesdal førte saken for eierne av tomten. Hun er ikke enig i at Stortingets grundige behandling gjør utfallet av saken klar. Vi er også interessert i en rask avklaring av dette i Høyesterett, sier hun til NTB. Avventer Høyesterett Grunneieren vil ikke forlenge kontraktene, i hvert fall ikke uten å skru opp prisen kraftig, til normal markedspris. Grunneieren er enig i at tomtefesteloven gir festerne rett til ny kontrakt på samme vilkår, men mener loven må vike for Grunnloven om at ingen lover skal ha tilbakevirkende kraft. Justisminister Knut Storberget (Ap) var en ivrig talsmann for endringene i tomtefesteloven da han var stortingsrepresentant i opposisjon. Også etter at han ble justisminister har han ønsket endringene i loven velkommen. Statsråden vil derimot ikke kommentere dommen som er falt i tingretten. Storberget vil ikke kommentere et forhold som fremdeles befinner seg i systemet, og som ikke er rettskraftig avgjort av Høyesterett, opplyser informasjonsrådgiver Gunnar Johansen i Justisdepartementet til NTB. Sjelden Det er svært sjelden Høyesteretts kjæremålsutvalg slipper inn sivile saker direkte fra tingretten og til plenumsbehandling. Det må dreie seg om prinsippsaker som har særlig betydning for mange eller at det foreligger økonomiske grunner, opplyser assisterende direktør Cecilie Østensen Noss i Høyesterett. I dag er flere enn 300.000 boliger og hytter bygget på festetomter i Norge. Over en million nordmenn bor på en grunn de ikke eier selv. Endringene i loven gir tomtefesterne anledning til å kjøpe tomten til 30 ganger prisen av det de betaler i festeavgift. Det er også mulighet for å betale 40 prosent av verdien på råtomten, men da med rett til å trekke fra utgifter til opparbeidelse av tomten. Målet for Tomtefesterforeningen er å bli kvitt alle festetomter i Norge, slik som i våre naboland Sverige og Danmark. Der har de ikke hatt festetomter på snart 100 år, sier Arild Ruus Simensen.