Foto: News on Request - Illustrasjon: Ratio arkitekter

Tomt og konsept valgt for Brønnøysundregistrene

En delt løsning med to bygg er løsningen Statsbygg har falt på for de nye lokalene til Brønnøysundregistrene.

Det skriver den store statlige byggherren i en pressemeldingpå sine nettsider tirsdag.

Nybygget til Brønnøysundregistrene legges i den valgte løsningen øst for Havnegata i Brønnøysund, med et mindre bygg på kaia. I valgte konsept foreslås det en delt løsning, der de to bygningene kobles sammen med en kulvert eller skywalk. Den minste av bygningene gir god synlighet mot sjøen, mens den største bygningen blir liggende nordvest på tomten med hovedinngang fra Schrøders plass, skriver Statsbygg i pressemeldingen.

Fremtidsrettet bygg

– Statsbygg vil ha et nært samarbeid med Brønnøyregistrene i den videre konseptbearbeidingen, slik at registrenes krav til et attraktivt arbeidsmiljø og en fremtidsrettet arbeidsplass i størst mulig grad ivaretas. Bygget vil legge beslag på et stort område i byens mest sentrale del og vil berøre en rekke byfunksjoner, som torget, trafikkterminalen og parkeringsplasser. Det er viktig at vi tar hensyn til alt dette i vårt konseptvalg, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Han er også tydelig på at mye kan blir endret når konseptet skal bearbeides videre. I høst og i vinter forsetter arbeidet i forprosjektet med arkitektur, form, fasadeuttrykk, materialbruk og utendørsanlegg, som, ifølge pressemeldingen, vil gi et annet og mer moderat uttrykk enn de litt bastante konseptillustrasjonene.

Innfrir sjøfrontønske

En av forutsetningene for nybygget har, ifølge Statsbygg, vært en løsning hvor deler av nybygget går til sjøfronten. Konseptfasen har vist at denne tomten ivaretar både ønsket om å være ved sjøfronten og andre hensyn som har vært viktige for prosjektet.

Planprogrammet oversendes Brønnøy kommune i begynnelsen av september 2014. Statsbygg vil, ifølge meldingen, jobbe videre med valgte konsept sammen med Brønnøysundregistrene, og et ferdig skisseprosjekt skal etter planen foreligge i slutten av oktober 2014. Både reguleringsplan og konsekvensutredning oversendes kommunen i februar 2015, skriver Statsbygg. Planvedtak kan komme så tidlig som tredje kvartal 2015.