Tømmersalget opp med 10 prosent

Det ble hogd 2,1 millioner kubikkmeter tømmer for salg i andre kvartal i år. Det er 10 prosent mer enn i andre kvartal i fjor, skriver SSB.

Gjennomsnittelig tømmerpris økte med 44 kroner. For landet sett under ett var den prosentvise veksten på 10 prosent, men det var skogfylkene Hedmark og Oppland som sto for det meste av økningen. I Hedmark ble det hogd 643 000 kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2007. Det er 137 000 kubikkmeter mer enn i samme periode året før og en økning på 27 prosent. I Oppland ble det avvirket 14 prosent mer enn i 2. kvartal 2006.

I fylkene Akershus, Rogaland og Sogn og Fjordane og fra Sør-Trøndelag og nordover ble det avvirket mindre enn i andre kvartal i fjor.

I andre kvartal i år utgjorde bruttoverdien for tømmer solgt til industrien 763 millioner kroner. Det er en økning på 26 prosent fra samme periode i fjor. De foreløpige beregningene viser at skogeierne fikk 357 kroner i gjennomsnitt per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 44 kroner mer enn for ett år siden.

Gjennomsnittsprisen for skurtømmer økte med 18 prosent denne perioden. Prisen på massevirke økte med 9 prosent, eller 19 kroner per kubikkmeter, fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.