Tokerud skole

Tokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienTokerud skole i Oslo, august 2016. Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Totalentreprenør: HENT AS, Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis AS Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Arben

Den gamle Tokerudberget skole på Vestli i Oslo måtte vike plass for nye Tokerud skole som HENT nå har ferdigstilt i en samspillsentreprise med Undervisningsbygg.

Fakta

Tokerud skole

Sted: Oslo

Prosjekttype: Ungdomsskole 8 -10

Bruttoareal: 7.300 kvadratmeter

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Totalentreprenør: HENT (i en samspillsentreprise)

Målsum eks. mva.: 182 mill. kr.

Arkitekt: Arkitektene Vis-a-vis

Kunst: "Splæsj II", Elin Melberg (mosaikkverk i foajè)

"Landskapsfrise 2016", Ingwill Gjelsvik, (lang opplyst tegning ved bibliotek)

Byggeledelse: Siv. ing. Trond Thorvaldsen

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIG, RIA, RIBfy og RIBR: Norconsult l RIE: ECT l RIVA: Øvre Romerike Prosjektering l RIV og RI rør: ÅF Reinertsen

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Stillesby Ventilasjon Service l Rør: Rørteft l Elektro: Datek Installasjon l Automatikk / SD: Imtech Automasjon l Heis: Heisplan l Betongsaging og kjerneboring: Mimax l Prefab stål og betong: Contiga l gymsalinnredning / sportsutstyr: Titansport l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Grunn- og utomhusarbeider: Åsmund Pettersen og Sønn l Fuging: Norfug l Røykluker og branngardiner: Bramo l Innv tømrerarbeid og montering av Kebony/Cembrit: Scandicon Byggeteknikk l Maling: Ullevål Malermesterforretning l Gulvbelegg: Intep l Parkett/idrettsutstyr: Parkett og Idrettsgulv/Egas Sport l Systeminnredning: Bærum Byggmontering l Spilevegg / himling / absorbenter: Otretek l Gardiner: Notto Tekstil l Solavskjerming: Lunex l Betong: Zucotec l Glasstak / trapper / rekkverk: PKS l Foldevegger: Sigmund Olsen Agentur l Brannisolering: Brann- og Sikkerhetsforum l Oppmåling: Solli og Hoff l Lås og beslag: DORMA Norge l Innv. dører og glassfelt: SSC Joinex l Auditoriestoler: Foraform l Dører med høyt lydkrav: Jeld-Wen l Murarbeider: AK Byggservice l Fasadeplater: Cembrit

En av Oslos største drabantbyer vokste på 1970-tallet i rekordfart. Befolkningsveksten ga også behov for nye skoler, og Tokerudberget skole sto ferdig i 1975. Samme år åpnet T- banestrekningen Stovner – Vestli som går i tunnel et par steinkast fra skolen. Tunnelarbeidene ga en utilsiktet senkning av grunnvannstanden i området. Skolen, som kun var fundamentert på løsmasser, fikk på sikt store setningsskader. En kraftig elevtallsvekst, nye krav til tekniske anlegg og til et tilfredsstillende innemiljø resulterte i et vedtak i bystyret i 2011 om å bygge ny skole på samme tomt.

Konseptkonkurransen, der tilbyderne ble evaluert på pris, konsept og gjennomføringsevne, resulterte i forprosjektfase før HENT skrev endelig kontrakt med Undervisningsbygg i mars 2013. Samspillskontrakten for passivhusskolen har en målpris på 182 millioner kroner eksklusive avgifter.

Navnet ble forkortet til Tokerud skole, men til gjengjeld ble den nye skolen utvidet til 7.300 kvadratmeter fordelt over tre plan og med en kapasitet på inntil 540 elever.

Arkitektene Vis-a-vis har vært samarbeidspartner med HENT tidligere, og har vunnet tre av de seks konkurransene de sammen har deltatt i. Her har arkitektkontoret stått for utformingen på en 32 mål stor flott naturtomt som ligger i et parkliknende område, trukket helt ut til skoggrensen i øst. Arkitektenes konsept baserte seg på at bygget ligger med ryggen til skogbrynet som gir en tydelig forside mot uteområdet i vest. Uteområdet eksponeres mot omgivelsene, og det sentrale allrommet/vestibylen i skolen gir god kontakt både internt og med uterommet i vest.

HENT startet sin detaljprosjektering i januar 2014. Norconsult hadde vært med forprosjektfasen, men HENTs foretrukne modell med tekniske underentreprenører medførte at de tekniske fagene brakte inn egne rådgivere. I juli samme år begynte rivningen av den gamle skolen.

– En utfordring var FKOK-en, Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune, som er et detaljert dokument på flere hundre sider. Den må følges til punkt og prikke, alt som ikke kan leveres må det søkes fravik om. Vi brukte mye tid og ressurser på å studere den for å ha kontroll på hva vi skulle levere, sier HENTs prosjektleder Eivind Hestekind.

Grunnarbeidene tok til fra midten av september. For å unngå de samme problemene som den gamle skolen hadde, står Tokerud skole nå på cirka 120 stålkjernepeler og en konstruktiv plasstøpt bunnplate. Bæresystemet er tradisjonelt med stål og hulldekker.

Hovedfasaden har stående Kebony som kledning, i kombinasjon med platekledning på øvrige fasader og i deler av sokkelen, som sammen med plassering av vinduer med gul identitetsskapende innramming i et systematisk mønster bidrar til letthet og til å skalere ned høyden. Kebony-panelene er nå relativt mørke, men vil over tid få den kjente sølvgrå patinaen.

Det er brukt prefabrikkerte trappehus i betong med påforing. Skolen ble prosjektert med prefabrikkerte ytterveggselementer. De opp imot 100 elementene ankom byggeplassen med vinduer, GU, isolasjon, utlekting og med påforing på innsiden.

– Vi hadde opprinnelig et ønske om å at elementene skulle gå over to plan, og leveres med panel ferdig montert på utsiden. Men de ble for høye, og måtte ha blitt splittet horisontalt i hvert plan, med en godt synlig skjøt. Bredden av elementene varierer, fra tre meter opp til seks-syv meter, forteller Hestekind.

– Brukt sammen med en lett-taksløsning og ferdige ytterveggselementer får man tett bygg raskt. Det kritiske ligger jo ofte i fremdriften for alle innvendige arbeider som må utføres på slutten av prosjektet. På Tokerud ble fremdriften ganske rå; arbeidet med stål og hulldekker ble ferdigstilt mars 2015, og fra da av og til bygningsmessig ferdigstillelse i mars 2016, bygget vi altså 7.300 kvadratmeter på 12 måneder. Det var tidsbesparende, med plassbygde yttervegger kunne vi fort vekk ha brukt tre måneder ekstra, bekrefter Hestekind.

Fra hovedinngangen, som har en sentral plassering i fasadene, kommer man inn i allrommet som går over to – delvis tre – etasjer, og der nivåforskjellen formidles via et amfi som knytter plan 1 og 2 sammen. I umiddelbar nærhet ligger administrasjon, elevtjenesten, personavdeling, kantine, bibliotek og auditorium. Fellesrom og spesialrom som skal brukes av alle er lagt mest mulig sentralt på plan 1, og hjemmeområdene for de uliketrinnene på plan 2 og 3 har en nær tilknytning inn mot dette området.

Et påkostet utomhusområde inneholder utetribuner, plattinger, sandvolley- og håndballbaner, løpebaner og knallgule skatetuer. Anlegget glir inn i miljøet med eksisterende og tilliggende tennisbaner, gangveier og en liten alpinbakke med heis.

– Vi hadde grovavrettet tomta, men fra påske og frem til ferien kjørte vi i gang med utomhusarbeidet med grøfting, asfaltering og beplanting, sier Hestekind.

– Når det gjelder overtakelse var prosjektet bygningsmessig tidlig ferdig. Det har vært et flott prosjekt med lite endringer. Det utfordringer som har dukket opp, har blitt håndtert fortløpende, sier prosjektleder Øystein Thuen i Undervisningsbygg Oslo KF til slutt.