Det var Solvår Skogen Sæterbø i Gulstripeaksjonen og Odd Jarle Svanem, ordfører i Heim kommune, som tok det første spadetaket i prosjektet E39 Betna-Stormyra. Delstrekningen Leirvika-Renndalen skal bygges først – og vil åpne for trafikk i 2022. Foto: Anniken Westad/Statens vegvesen

Tok første spadetak på E39 Betna-Stormyra i Trøndelag

Onsdag denne uken var det første spadetak for prosjektet E39 Betna-Stormyra i Trøndelag.

- Vi skal bygge en trafikksikker veg her på E39 mellom Betna og Stormyra, på det som er kalt «den glemte veg». Nå er det ingen veg tilbake, vegen skal bygges, sa Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen i sin tale under markeringen.

Det er delstrekningen E39 Leirvika-Renndalen som skal bygges først av de tre strekningene i prosjektet, melder vegvesen.no.

Vegvesenet signerte kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS for byggingen av nye E39 Leirvika-Renndalen i slutten av september. Parsellen er på 4,8 kilometer og har en byggetid på cirka to år.

Det skal også bygges ny vei på E39 Betna-Hestnes og E39 Staurset-Stormyra. Samlet vil de tre strekningene gi 26 kilometer ny europavei med gul midtlinje.

- Leirvika-Renndalen vil åpne for trafikk i 2022, mens de to andre parsellene vil stå ferdig i 2024, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen.

Avstanden mellom Betna og Stormyra vil da være fem kilometer kortere og reisetiden redusert med sju minutter.

Bertelsen & Garpestad AS er allerede i gang med anleggsarbeidet for nye E39 Leirvika-Renndalen, som frem til sommeren 2021 vil foregå i jomfruelig terreng. Om lag 40 prosent av veien skal bygges i uberørt terreng, mens ca. 60 prosent skal bygges i dagens veg.