Togprivatisering får laber respons fra Venstre

Regjeringen går løs på NSB-monopolet. Ni togstrekninger er aktuelle for privatisering i første omgang. Støttepartiet Venstre advarer mot konkurranse for konkurransens skyld.

– For Venstre er det viktigste å skape et miljøvennlig, effektivt og godt togtilbud. Konkurranse er ett av flere virkemidler for å få til dette, ikke et mål i seg selv, sier Venstres transportpolitiske talsperson Abid Raja til NTB.

Hans innfallsvinkel er en annen enn den Høyres Linda Hofstad Helleland legger for dagen i et intervju med VG torsdag.

– Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake. Dette skal bli en modernisering på linje med da Høyre liberaliserte telemarkedet, sier hun til avisen.

Må diskutere

Linda Helleland, som leder Stortingets transportkomité, håper å se de første nye, konkurranseutsatte togene på skinnene i løpet av 2016. En liste over de ni togstrekningene som skal privatiseres først, er allerede klar.

Strekningene er Bergen-Voss, Oslo-Lillehammer, Steinkjer-Melhus, Bodø-Fauske, Oslo-Kristiansand, Stavanger-Egersund, Oslo-Skien og Oslo-Halden. I tillegg kommer Gjøvikbanen, som allerede er konkurranseutsatt.

På disse strekningene vil det bli opp til staten å bestemme hvilke krav som skal stilles til de private selskapene. Også NSB kan delta på lik linje med andre aktører.

– Vi er regjeringens budsjett- og samarbeidspartner. Så dette vil vi måtte snakke mer med Høyre og Fremskrittspartiet om, sier Raja.

Sveitsisk modell

Han ønsker seg primært et system som i Sveits der ruteplanleggingen ligger til grunn for de prioriteringene som gjøres på jernbanen.

– Det betyr at det må lages en langsiktig ruteplan for hva rutene skal være neste år, om fem år, om ti år og om 50 år. Investeringene, anbudene og rutetilbudet må basere seg på dette. Altså – ikke konkurranse som mål, men konkurranse som virkemiddel for å nå målet, sier han.

Ap-protest

Arbeiderpartiets Eirin Sund ber regjeringen se hen til erfaringene fra andre land før den legger norske togstrekninger ut på anbud.

– Høyre går med ryggen inn i framtiden. All erfaring fra land som England og Sverige viser at privatisering ikke har vært en suksess. Jeg er redd for at dette vil gå på bekostning av sikkerheten, vedlikeholdet og arbeidsfolks rettigheter, sier Sund.

– Her er Høyre og regjeringen mer opptatt av prinsippene om konkurranseutsetting enn av jernbanens framtid, tilføyer hun.

Helleland mener Sund snakker mot bedre vitende og viser til erfaringene fra Gjøvikbanen som er evaluert av Transportøkonomisk institutt.

– Norske erfaringer viser at vi får ned kostnadene, forbedret tilbud og at ansattes rettigheter nettopp ikke svekkes, sier hun.

KrF mer positiv

Høyre-representanten kan glede seg over at signalene fra Kristelig Folkeparti er mer positive.

– Erfaringene fra konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen taler for at dette også bør prøves ut på andre strekninger. Flere aktører vil kunne gi et bedre og mer kostnadseffektivt tilbud til brukerne, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Han understreker at mens togtjenesten konkurranseutsettes, må eierskapet til skinnegangen være statlig og lagt til et heleid statlig infrastrukturselskap.