To nye NCC-kontrakter

NCC Construction AS har undertegnet to avtaler til en samlet verdi av 67 millioner kr. om å bygge boliger i Hamar og sykehjem i Ringsaker.

Arbeidet utføres av distriktskontoret på Hamar og skal være ferdigstilt sommeren 2006. Den første kontrakten er på 33 millioner kr og gjelder boligprosjektet Parkstudio i Hamar. Prosjektet omfatter i tillegg til 48 småleiligheter også en parkeringskjeller og et mindre næringsareal. Akershus Eiendomsutvikling AS er byggherre. Fysisk oppstart betinger minimum 60% solgte leiligheter, dvs at 29 leiligheter må være solgt før spaden kan settes i jorda. Beregnet byggestart er 15. august 2005 med 13 måneders byggetid. Samlet bruttoareal er ca. 4 000 m2. Den andre kontrakten er på 34 millioner kr og gjelder Brøttum Bo- og Aktivitetssenter. Ringsaker kommune er byggherre. Prosjektet omfatter 30 nye sykehjemsplasser og oppgradering av et eksisterende areal til bl.a. kontorer. Beregnet byggestart er 13. juni 2005 og ferdigstillelse vil skje i august 2006. Bruttoareal for nybygget er ca. 3 000 m2.