Norhus-boligen Skudeneshavn.

To Norhus-regioner starter samarbeid med Byggsystem

Norhus Norge region innlandet og region vest avslutter samarbeidet med Boligpartner på Hamar, skifter logistikksentral og etablerer innkjøpssamarbeid med Byggsystem AS.

Denne nye «logistikksentralen» vil få ansvar for alle Norhus sine nåværende og fremtidige leveranser nord for Minnesund og Boknafjorden, helt til Finnmark i nord.

Hovedkontoret til Norhus Norge AS blir flyttet fra tidligere samlokalisering hos Boligpartner AS på Brygga 11, og får adresse i Sandvika i Oslo. Byggsystem blir nå hovedleverandør til region innlandet og Vestlandet/Midtnorge, og erstatter Boligpartner AS sin boligproduksjon i denne regionen.

«Denne omorganiseringen vil styrke særegenheten til de respektive kjedekontorene, øke produktiviteten internt, og eksternt vil konkurranseevnen bli styrket. Endringene vil tilføre Norhus Norge AS ytterligere volum og konkurransekraft på kjedenivå», skriver selskapet i en pressemelding.

Styreleder Lauritz Holsvik er godt fornøyd med tilpasningen som blir gjort for å møte et boligmarked som stadig blir tøffere, og er overbevist om at den nye logistikksentralen vil tilføre den enkelte forhandler de beste forutsetninger for å videreutvikles under en felles plattform for Norhus Norge AS.

– I en bransje der konkurransen hardner til, er det viktig å styrke fokus på innkjøp og logistikk, noe som vil gi bedre stordriftsfordeler og økt innkjøpsstyrke. Slik bygger vi konkurranseevne i alle ledd frem til sluttbrukeren, den enkelte boligkunde, sier Holsvik.

– Dette vil også styrke Norhus Norge sin identitet både markedsmessig og i forhold til leverandørindustrien. Bransjen ser nå på hvor man kan effektivisere, og avtalen med Byggsystem AS vil gi de to regionene sterkere konkurranseevne gjennom sitt samarbeid med Innkjøp Norge AS. Det meldes allerede om økt kontraktsandel av eneboliger. Salgstallene for bransjen har de siste 10 måneder vist en fallende tendens, men vi ser nå en klar tendens til en utflating som kan gi økende ordretilgang i tiden fremover. Vi velger å tro på en forsiktig økning i aktiviteten fremover og at økt konkurransekraft vil gi Norhus-kjeden en styrket markedsposisjon.

Med den nye logistikksentralen, Byggsystem, vil Norhus Norge AS inneværende år samlet kunne oppnå en boligproduksjon på cirka 250-300 boliger. Norhus Norge region Øst (sør for Minnesund og Boknafjorden) viderefører avtalen med Boligpartner.

Norhus Norge AS eies av Haakon konsernet og Lodalen Invest AS.