Prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen innrømmer at de undervurderte ettermiddagstrafikken i Natvallkrysset under planleggingen av veien.

To år gammelt E18-kryss må bygges om

Trafikkavviklingen ved det nye Natvallkrysset i Sandefjord fungerer ikke på ettermiddagen.

Statens vegvesen har derfor sett seg nødt til å bygg om det kun to år gamle krysset. Prislappen er på cirka 10 millioner kroner, skriver NRK.

Prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen, forteller til NRK at de trafikale utfordringene oppstår på ettermiddagen når folk i Sandefjord og Tønsberg skal hjem fra jobb.

– De kommer frem til rundkjøringen omtrent samtidig. Da må trafikken nordfra vike for trafikken fra Sandefjord. Problemet er at køen bygger seg opp helt ut på E18, og det er ikke noe særlig med køoppbygging ut på en motorvei, sier Aspen til NRK.

Prosjektlederen sier videre at de under planleggingen av veien undervurderte den korte perioden på ettermiddagen når de to trafikkstrømmene møtes i Natvallkrysset.

Nå lover Statens vegvesen en ny og trafikksikkerløsning der man unngår kødannelse i 110-sonen på E18.

Den nye kryssløsningen skal stå ferdig i oktober.