Tjenesteansvarlig innen eiendom

Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør for Helse Sør-Øst innen IKT, HR, Prosjekttjenester og Innkjøp og Logistikk. Vi utvikler, eier og leverer fremtidsrettede tjenester og løsninger til helseforetakene, slik at de skal kunne fokusere på pasientbehandling.

Sykehuspartner ble etablert i 2003 og eies av Helse Sør-Øst. Vi er 1100 ansatte som betjener over 80 000 brukere ute på sykehusene.

Les mer om Sykehuspartner på www.sykehuspartner.no.

FirmaSykehuspartner
FylkeOslo
Søknadsfrist24.09.2014

Vil du jobbe med å utvikle Sykehuspartners støtte til eiendomsmiljøene i sykehusene i Helse Sør-Øst, og er på jakt etter en rolle som skal utvikles, da er dette stillingen for deg! Helse Sør-Øst har ansvar for store bygningsmasser, og har samtidig omfattende byggeprosjekter pågående. For å bedre støtten av IKT løsninger både i tidlig-, i gjennomføring og FDVU faser, søker vi etter en tjenesteansvarlig for dette området. Stillingen er plassert i seksjon for “Forskning, innovasjon og eiendom”, i avdeling Spesialtjenester.

Avdeling Spesialtjenester er nylig opprettet for å understøtte viktige satsingsområder i Helse Sør-Øst hvor forvaltning og leveransemodell er under utvikling. Avdelingen består for øvrig av seksjonene “Prehospital IKT”, “Små applikasjoner”, “Sykehuspartner IKT-applikasjoner” og “IKT Medisinsktekniske tjenester”. Seksjonen “Forskning, innovasjon og eiendom” vil i løpet av høsten bestå av 5 ansatte, med ytterligere forventet vekst i 2015. Foruten nært samarbeid med bygg og eiendomsmiljøene i regionen vil nære samarbeidspartnere være interne forvaltere, applikasjonsdriftere og leverandører i sektoren.

Tjenesteansvarlige i Sykehuspartner vil i kortere eller lengre perioder kunne delta i prosjekter som styres under Sykehuspartners prosjektportefølje. Det pågår for tiden prosjektarbeid knyttet til utvikling av IKT støtten til bygg og eiendomsmiljøet man vil delta i. I porteføljen av løsninger for området er det behov for økt mobilitet, økt integrasjoner og konsolidering av porteføljen, og tjenesteansvarlig blir sentral i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for Sykehuspartners støtte til bygg og eiendomsmiljøene i helseregionen
 • Ha helhetlig oversikt og følge opp tjenestene gjennom hele livsløpet.
 • Faglig dialog om tjenestekvalitet og funksjonalitet med kundene.
 • Følge opp og koordinere drifts- og prosjektoppgaver som er knyttet til tjenestene.
 • Ansvarlig for endringer på tjenester rettet mot identifisering, initiering og koordinering.
 • Ansvarlig for vedlikehold av dokumentasjon av tjenestene.
 • Sørge for at avtalt tjenestekvalitet blir ivaretatt.
 • Rapportere på tjenestens ytelse internt og til kundene.
 • Følge opp leverandører som er nødvendige for den løpende leveransen og forbedring av tjenesten.
 • Bidra til å videreutvikle enhetens tjenester.
 • Bidra til standardisering av applikasjonsporteføljen.
 • Bidra til samarbeid på tvers av enheter og prosjekter i Sykehuspartner

Kvalifikasjoner

 • God forretningsforståelse for IKT, kombinert med teknisk innsikt
 • Erfaring med IKT løsninger, gjerne fra bygg, eiendom og BIM
 • Kjennskap til applikasjonsforvaltning,
 • Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig.
 • Kjennskap til ITIL prosesser.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • IKT fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Evne til helhetsforståelse av tjenestene som leveres.
 • Være analytisk, koordinerende og ha påvirkningskraft.
 • Samle, motivere og støtte teamet.
 • Serviceinnstilt og kundeorientert, med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Resultatorientert, selvstendig.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje.
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Deltagelse i spennende endrings- og utviklingsprosesser innen fagområdet.
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Strukturerte opplæringsløp
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Asbjørn Finstad, Avdelingsleder 92 89 79 66

Vis flere stillinger: