Sverre Tiltnes startet som prosjektleder i Bygg21 1. september. Han kommer fra stillingen som daglig ledere i Norwegian Green Building Council. Her sammen med DIBK-sjef Morten Lie (t.h.). Foto: Kristin Svorte

Tiltnes: Vil treffe de som gjør ord til handling

- Jeg vil treffe hverdagsheltene i byggenæringen. De som sitter på den beste kunnskapen og de gode løsningene og gjør ord til handling, sier Bygg21s nye prosjektleder, Sverre Tiltnes.

Bygg21s oppdrag er å etablere et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter for gode bygg og økt effektivitet.

Ber de beste ta kontakt

Tiltnes begynner som prosjektleder i Bygg21 i det arbeidet med strategier for forskning, utdanning og formidling er i ferd med å sluttføres. Nå starter det praktiske arbeidet med å finne nye løsninger og etablere nye bransjenormer. Derfor vil den nye prosjektlederen treffe de beste i byggenæringen.

Foreløpig har den ferske prosjektlederen møter med aktører på Gjøvik, i Kongsvinger og Molde i kalenderen, men han ønsker også kontakt med utviklingsmiljøer i byggenæringen flere steder i landet.

- Jeg ønsker å komme i kontakt med regionale sentre for innovasjon og utvikling i byggenæringen og nasjonale kunnskapsmiljøer. Ta kontakt, så kommer jeg, oppfordrer Tiltnes.