Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Tiltakspakke har gitt 566 gründerbedrifter 563 millioner

Regjeringens tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter har tre uker etter lanseringen gitt lån og tilskudd via Innovasjon Norge for over 563 millioner kroner.

De totalt 566 søknadene fordeler seg på om lag 207 millioner kroner i lån og 356 millioner kroner i tilskudd, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Tallene viser at næringslivet benytter seg av tiltakspakken. Dette vil bidra til at gründere og vekstbedrifter kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Sammenlignet med de midlene Innovasjon Norge vanligvis tildeler, så er dette mer enn en dobling fra sammenlignbart tidspunkt i fjor.

Totalt er pakken på nærmere 5 milliarder kroner, og de fleste ordningene er relevante for gründere og vekstbedrifter. Pakken Innovasjon Norge disponerer inkluderer blant annet innovasjonstilskudd og etablerertilskudd på 2,6 milliarder kroner, som alene er en økning på 1,6 milliarder kroner. Også Forskningsrådet og Investinor har fått økte bevilgninger.

Både lån og tilskudd fordeler seg på alle landets fylker og til et bredt utvalg av bransjer og næringer. Innlandet, Trøndelag og Viken er de tre fylkene som har fått innvilget flest søknader.