Tiltak for elsparing klar fra 1. februar

Enova sendte søndag 26. januar ut en melding om at ordningen med støtte til elsparetiltak i husholdningene ikke kunne offentliggjøres før Stortinget hadde behandlet regjeringens forslag til støtteordning 25. februar.

For å imøtekomme behovet for en rask avklaring av hva som kan få støtte under ordningen, vil Enova likevel gå ut med støttekriteriene 1. februar. Det vil stilles spesifikke krav til både produktene og leverandørene. Investeringer foretatt etter første februar og som opfyller kravene vil få støtte, forutsatt at Stortinget slutter seg til ordningen. I støtteordningen ligger det forslag om støtte til innstallering av varmepumper, pelletskaminer og styringssystemer med inntil 20 %, begrenset oppad til 2000 kroner for styringssystemer og 5000 kroner for varmepumper og pelletskaminer. Nærmere kriterier og søknadsskjemaer vil ligge på www.enova.no fra 1. februar. Enovas energitelefon 800 49 003 kan også svare på spørsmål fra samme dato.