Tilsyn og ulovligheter i byggesaker

StedTrondheim, Norge
ArrangørByggesak Norge AS og Codex Advokat
Fra20.11.2014
Til20.11.2014
TidspunktTorsdag kl 9.00 - 16.30

Kurset retter seg først og fremst mot ansatte i kommuner, men vil også være av interesse for alle aktører i byggesaker.

Kurset vil ta for seg hva kommunene kan og skal føre tilsyn med, de forskjellige formene for tilsyn og tilsynets innhold og gjennomføring. Når det oppdages avvik oppstår spørsmålet om kommunene har en plikt til å følge opp – og hvordan oppfølgingen skal skje. Det kan her være krav til utfyllende dokumentasjon eller oppfølging gjennom pålegg om stans og retting, bruk av tvangsmulkt eller forelegg samt bruk av overtredelsesgebyr. Det gjelder samtidig et krav til rimelighet og samordning i bruken av sanksjoner. Overtredelsesgebyr likner på straff og krever derfor ekstra varsomhet og reglene for bruken vil derfor bli grundig gjennomgått. Det vil bli lagt opp til utveksling av erfaringer og diskusjon om praktiseringen.

Tema som vil bli drøftet i løpet av kurset:

– Hva er tilsyn?

– Hva gjør kommunen når den oppdager avvik?

– Kommunens rolle når det er faglig uenighet om det er et avvik eller ikke

– Kommunens mulighet til å følge opp ulovligheter

– Rollene i oppfølgingen ansvarlige foretak, ikke-ansvarlige foretak, tiltakshaver, eier, ny eier

– Overtredelesesgebyr, straffeliknende – krever nøyaktighet

– Samordning og rimelighet

– Hvor gode og effektive er sanksjonsreglene. Brukes de. Brukes de fornuftig?

Program og påmelding