Illustrasjonsfoto: Oda Sverdrup Strand

Tilrettelegger for bygging av 150 boliger i rasutsatt Bergen-område

Byrådet i Bergen legger i sitt planforslag for Vestre Valla i Fana til rette for bygging av 150 nye boliger.

Det skriver Bergensavisen i en artikkel på sine nettsider.

Planforslaget legger til rette for eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse på fire etasjer med takterrasser, samt parkeringsgarasje under bebyggelsen.

I forslagsstillers planbeskrivelse er det, ifølge artikkelen, redegjort for rasfaren i området:

«Ras er utredet i egne rapporter i 2004 og 2005. Disse to rapportene konkluderer med at det er fare for ras, men at området kan sikres», heter det.

I planbestemmelsene står det derfor at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge vurdering av rasfare og behov for rassikring. Kravet er at vurderinger av rasfare skal foretas av foretak med nødvendig geologisk eller geoteknisk kompetanse med bakgrunn.

Tiltakshaver Optibo utvikler Vestre Valle i samarbeid med 3RW arkitekter og Opus Bergen.

– Det må gjøres nye utredninger for å støtte oppunder tidligere rapporter, og for å gå mer detaljert til verks. Dette er en forutsetning. Og skulle en komme til at det er fare for ras, er det ulike typer sikring som må utføres av foretak med spesialkompetanse på området. Dette gjelder fra planleggingsfase til sluttføring av grunnarbeidet, sier daglig leder Alf Hesjedal i Optibo til Bergensavisen.

Byrådets innstilling til vedtak kommer tidligst opp i bystyret 21. september, skriver avisen.