Tillitsvalgte: Alvorlig varsku til LO

Det er et alvorlig varsel når tilliten til LO er såpass svak som meningsmålingen i Aftenposten viser, sier lederen i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, til NTB.

Aftenpostens måling torsdag viser at 73 prosent av de spurte mener at LO er svekket, mens 17 prosent mener det motsatte. 10 prosent har ingen mening. Under en tredel av de spurte har stor tiltro til LOs håndtering av saker om mobbing og trakassering. Dette forteller at LO har kommet dårlig ut av medieomtalen om Yssen-saken. Kritikken av hvordan LO-ledelsen har håndtert saken på har vært massiv, sier Østvold. Han er ikke overrasket over resultatet i målingen og sier det bekrefter det han selv har trodd. Østvold ser særlig alvorlig på at tilliten til at LO kan håndtere saker som har med mobbing og trakassering å gjøre er svekket. Avventer gransking Transportarbeiderlederen tror ikke det blir ro om saken før resultatet granskingen av LO-ledelsens behandling av Ingunn Yssen er ferdig. Først når denne rapporten foreligger, uansett konklusjon, kan vi starte arbeidet med å gjenopprette tilliten, sier han. Østvold tror likevel folk flest kan skille mellom LO sentralt og fagforbundene. Jeg oppfatter det ikke slik at tilliten til den enkelte fagforbundene er blitt mindre. Men det er en dårlig trøst for vi jobber gjennom LO sentralt. Derfor må vi ikke bagatellisere målinger som viser tillitssvikt. Jeg ønsker et sterkt LO som folk har tillit til gjør en god jobb, sier Per Østvold. Forhåndsdømt Heller ikke første nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen, er overrasket over målingen på bakgrunn av den unyanserte medieomtalen av saken. Mediestormen har på mange måter forhåndsdømt LO-lederen. Da er det ikke enkelt for folk flest å ha oversikten over det som skjer, sier hun. Kristiansen mener at LO tross alt har et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med saker som er viktig for LO og fagforbundene. Hun tror ikke det er nødvendig å gjøre noe spesielt nå. Når saken roer seg i media, vil nok tilliten til LO igjen bli så sterkt som den bør være, håper Kristiansen. Gruer oss til nyheter LO-Aktuelt har foretatt en rundspørring blant tillitsvalgte innen statssektoren om hvordan tilliten til LO kan gjenopprettes. De fleste har tillit til LO-ledelsen og sier at tilliten kan gjenopprettes med å fortsette arbeidet. Noen ser likevel alvorligere på situasjonen. Leder i NTL-skatt Stein Thorvaldsen sier at han har fått mange reaksjoner fra medlemmene om saken og trusler om utmeldinger og aksjoner. Nå må vi få alle skjeletter ut av skapet og komme oss videre. Vi tillitsvalgte blir også rammet og gruer oss til å lese nyheter, sier han. Leder i fylkeskartellet i Buskerud, Britt Skogmo Antonsen, mener at ledelsen snart må skiftes ut. Hver gang vi åpner avisen kommer det nye ting. Dette går ikke lenger. Nå er tiden moden for å få nye folk inn i ledelsen. Jeg har ingen formening om hvem det bør være, men jeg har sansen for Kjell Bjørndalen, innrømmer hun.