Tilbudspriser i overkant

Tilbudsprisene på de to tverrslagene Skallum og ved Fossveien på Lysaker tunnel ligger i overkant av hva Jernbaneverket hadde regnet med.

På LS 02 Tverrslag Skallum er Veidekke Entreprenør med sine 357.712 millioner kroner, 39,141 millioner lavere enn AF Skandinavias 396.853 millioner kroner. Entreprisen omfatter driving av et ca 420 meter langt tverrslag og ca 1.800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel. Sammenslåing Det var også to tilbydere på LS 03 Tverrslag ved Fossveien. Her var AF Skandinavia på 363.599 millioner, 9,1 millioner kroner lavere enn NCC Constructions 372.701 millioner kroner. Entreprisen omfatter driving av et ca 250 meter langt tverrslag og ca 1.800 meter dobbeltsporet jernbanetunnel En eventuell sammenslåing av Fossveien og Skallum vil bli vurdert ved evaluering av tilbudene. AF Skandinavia, som eneste entreprenør, vil bygge begge tverrslagene for 780.453 millioner kroner. Det vil si 20 millioner kroner dyrere enn de laveste tilbudssummene. - Vi hadde gjerne sett at flere entreprenører hadde regnet på entreprisene, men i dagens marked er det vel ikke annet å forvente, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Knut Knutsen. Han opplyser at kontrakten signeres medio mars.