Tilbakeviser at Mongstad-anlegget står feil vei

StatoilHydro avviser at gasskraftverket på Mongstad står feilplassert og at det ble bygget uten å ta hensyn til det planlagte renseanlegget for CO2.

Bergens Tidende skrev onsdag at gasskraftverket skulle vært bygd slik at skorsteinen vender inn mot raffineriet. Da StatoilHydro i 2007 startet byggingen av kraftverket ble det ikke tilrettelagt for det planlagte renseanlegget.

Ved å snu gasskraftverket 90-120 grader, ville situasjonen vært en helt annen. Feilplasseringen fører til store ekstrakostnader, ifølge avisen.

StatoilHydro tilbakeviser påstandene.

- Mulighetene for å ettermontere et CO2-renseanlegg var, tvert imot, en viktig del av konsekvensutredningen, opplyser informasjonssjef Cathrine Torp til NTB.

Hun sier videre at det i den tidlige fasen var usikkert hvilken løsning man ville velge for CO2-fangst, men at anlegget hele tiden var prosjekter på en slik måte at det skulle være mulig å koble et renseanlegg til skorsteinene.