Tilbake på jobb

Svært mange i byggenæringen er nå i ferd med å komme tilbake i jobb etter sommerferien. Det gjelder også de fleste i Byggeindustrien. Noen sommerstillhet har det likevel ikke vært. På bygg.no har vi i hele sommer lagt ut mange og tildels store saker. Besøksstatistikken viser at vi hadde nærmere 50 000 besøk bare i juli.

Nåer vi i ferd med å forberede høstens utgaver i Byggeindustrien. Sammen med nr. 10 kommer også den offisielle messekatalogen for Bygg 2004 som arrangeres i Trondheim i september. Dette er en viktig byggemesse. Det er ellers betydelig aktivitet i landsdelen Møre/Trøndelag for øyeblikket. Optimismen har ikke vært større på mange år. Har noen tips til nyhetsstoff eller til reportasjer, så meld fra til vår redaksjonssjef Arve Brekkhus (arve.brekkhus@bygg.no).