Til Norge for å lære om Åpen BIM

Svenske Byggstyrningen og TIKAB har besøkt flere norske bedrifter for å få en bedre forståelse av hva åpen BIM er, hva det kan gjøre for byggeprosjekter og lære om hvordan man får implementert Field BIM-software på byggeplass. 

– BIM og digitalisering er på alles lepper nå og alle leter etter å lære mer og hvordan man skal komme i gang. Norge har kommet lengre enn oss i å inkludere hele verdikjeden, og det har stor verdi å lære hva andre har gjort og fått til, sier Johannes Ris, BIM Manager i TIKAB og initiativtakeren til studiereisen.

Han peker på at det viktigste for å lykkes med BIM er å innse at dette dreier seg mer om mennesker enn om teknologi.

– Man må få folk med og da må man forklare slik at de forstår. Det er viktig å huske at det er folk som skal lage informasjonen vi ønsker i BIMen og som siden skal deles og forbedres. Derfor er det viktig at man klarer å snakke og forklare enkelt hva åpen BIM er, hvorfor man skal bruke tid på å lære dette og hva man kan oppnå. For å få det til, må vi lære av hverandre. I Sverige er vi flinke til å bygge industrier og fokusere internasjonalt, men akkurat på kunnskap og forståelse av bruk av åpen BIM, har man kommet lengre i Norge. Derfor ønsket vi å dra til Norge, sier Ris.

TIKAB og Byggstyrningen har lært om hvordan Statsbygg stiller krav, om hvordan Backe har lyktes med å få alle byggeplassene sine til å bruke BIM software og om hvordan BUS 2 prosjektet ved Haukeland sykehus i Bergen helt systematisk har jobbet for å redusere misforståelser og spare penger.

– Siden vi begynte planleggingen av det nye sykehuset i 2016, har det skjedd svært mye, og vi har nådd et modenhetsnivå der vi nå heldigitaliserer hele prosjektet, sier prosjektleder Kristian Brandseth, som har jobbet med BUS-prosjektet siden 2007.

– Det er utfordrende å få folk med i begynnelsen, men nå har vi kommet dit, hvor svært få i prosjektet vil tilbake og jobbe slik de gjorde før, sier Brandseth.

Det pekes på at Åpen BIM og intuitiv software vil endre byggebransjen

– Vår ambisjon er å heldigitalisere alle arbeidsprosesser innen 2020, sier BIM sjef Cato Hoel og strategi- og utviklingsdirektør Mårten Skällenäs i Backe.

– Det betyr at innholdet i arbeidsdagene vil bli endret for mange og at selskapet vil endre forretningsmodell, men det må til om vi skal fortsette å være en lønnsom bedrift og tiltrekke oss de beste talentene. For å lykkes må vi ha med oss folket og det er enklere å få med seg folk om vi som vil mest tilbyr en sexy og intuitiv BIM software, sier Hoel og Skällenäs.

Sjef for implementering av BIM i Rendra, Ole Kristian Kvarsvik forstod tidlig hvilke muligheter åpen BIM og software kunne gjøre for byggebransjen. Allerede mens han var student ved NTNU var han en aktiv BIM entusiast.

– Jeg har rukket å få to barn i tenårene og mistet håret, så det har jo gått litt tid før dette tok av, sier en humørfylt Kvarsvik, men han har aldri mistet trua på at åpen BIM ville vinne frem. Han har sammen med svenske sjefen i Rendra Kristian Samuelsen i Rendra, fasilitert studieturen for svenskene.

– Dette har vært veldig lærerikt sier plassjef Karl Svansbo i Byggstyrningen. BIM er et kontorprodukt i Sverige og de kan lite om IFC formatets muligheter.

– Informasjonen som trengs i et byggeprosjekt har lenge vært inne i store datamaskiner som er på kontorer langt unna byggeplassene, og kun tilgjengelig for ingeniører. Det betyr at informasjonen bare blir tilgjengelig for få personer, og da får man ikke til noen endring, sier Svansbo. Byggeprosjekter består av en rekke eksperter og ulike håndverkere som kommer og går over tid. Da må vi legge til rette for det, sier Svansbo som har lang erfaring fra byggeplass.

– Norge har mye å være stolt av, åpen BIM er et av våre kompetanseområder. Dette kan bli en eksportartikkel som vi kan leve godt av om oljen tar slutt, sier Didrik Haug.