Tid for å tenke på sommerjobb

Mange bransjer starter søk etter sommervikarer stadig tidligere. Noen var allerede ute i november-desember, de aller første så tidlig som etter sommeren i fjor. Men nå er tiden inne.

– Framover mot påske er de fleste på banen. Vi merker stadig større pågang, både fra bedrifter som trenger folk og fra søkere, sier informasjonssjef Anne-Stine Talseth i jobbrekrutteringsfirmaet Adecco til NTB.

Ifølge Talseth er det store rushet fra jobbsøkerne normalt rundt påsketider, men i år kommer høytiden sent, og pågangen kommer trolig i forkant.

Men det er ingen grunn til å somle, hvis du ønsker å ha mye å velge i. Sist uke lå over 1.800 tilbud ute på finn.no under søkeordet sommerjobb.

Kvalifiserte jobber
Så langt har jobber innen finansbransjen vært veldig etterspurt, og da gjerne hos de store arbeidsgiverne. Det gir faglig tyngde og prestisje. I fjor var de store bankene populære.

– All arbeidserfaring er viktig, men vi ser at veldig mange tenker på sommerjobbene som ledd i fremtidig karriere. De blir proffere og proffere. Det skyldes nok at de vet at arbeidserfaring er viktig og åpner mange dører, sier Talseth.

Erfaringen viser at jobbsøkerne kommer stadig tidligere på banen, arbeidsgiverne litt senere.

– Helsesektoren er tidlig ute. Der er det et stort behov for vikarer om sommeren, og det er derfor viktig å komme tidlig i gang med prosessen, sier hun.

Motivert søknad
Hva bør sommerjobberne tenke på? Vær forberedt før du sender søknaden. Bruk tid på CV og søknad, er ekspertenes råd.

– Det er viktig å vite at en sommerjobb faktisk er en reell jobb, som du må ta på alvor. Skriv CV-en og jobbsøknad som til en hver annen jobb, sier Talseth.

CV er fortid, søknad er fremtid.

Jobbsøknaden bør vise motivasjon og vilje til fleksibilitet. Ikke minst er det viktig å vise hvorfor du ønsker å jobbe «akkurat der» du søker. Men søknaden bør ikke være for lang, helst ikke mer enn én side.

Nøktern CV
CV-en må vise tidligere jobberfaring, men kan også i visse tilfeller vise noe av din personlighet. Den bør være relevant og utfyllende, men ikke overlesset med uvesentligheter.

Har du ingen tidligere arbeidserfaring, trekk fram utdannelsen, jobbmotivasjon og ønsker for fremtiden.

– Vi oppfordrer ikke til å lage kreative CV-er. Som hovedregel bør de være nøytrale og enkle å lese. Unntakene kan være kreative yrker, men som hovedregel bør det unngås, sier Anne-Stine Talseth.

Men for å komme i posisjon – bruk nettverket ditt, for eksempel gjennom sosiale medier.