Tid for å stenge vannet på hytta

SINTEF Byggforsk regner med rundt 4.000 vannskader i norske hytter i år. Skru av vannet før frosten setter inn, og unngå å bli en del av statistikken.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding torsdag.

I 2013 utbetalte forsikringsselskapene 190 millioner kroner i vannskadeerstatning for norske hytter.

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF

– Rundt 4.000 hytteeiere vil oppleve en vannskadet hytte i 2014 hvis høsten blir normal med hensyn til utetemperaturer. Blir høsten derimot kaldere enn normalt, kan skadetallene øke betydelig, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk.

Den vanligste formen for vannskade i hytter er frostsprengning av vannrør. Når isen tiner igjen, strømmer vannet ut i hytta og gir vannskader. Det kan fort bli dyrt, advarer SINTEF.

– En vannskade på hytta koster normalt mer enn en vannskade i boligen. Grunnen til dette er at vannet får stå og renne lenger, siden hytter gjerne står uten tilsyn store deler av året. Men med litt omtanke kan de fleste skader unngås, opplyser Fiskum.

For å unngå frostsprengte rør presenterer SINTEF en sjekkliste med tiltak:

Steng hovedvanntilførselen og deretter sett alle tappearmaturer i åpen posisjon

Lukk alle lufteventiler og vinduer

Fyll alle vannlåser, sluk og toalettskåler med frostvæske ved fare for frost

Ikke senk temperaturen i hytta lavere enn til omtrent 10 ºC om mulig

Brosjyren «Unngå vannskader på hytta» gir også råd om tiltak for å unngå vannskader på hytta, informasjon om frostsprenging, henvisning til nyttig litteratur og nyttige telefonnumre, samt informasjon om vannskadesikring med bruk av lekkasjevarsler.

Brosjyren er utarbeidet av Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk med støtte fra forsikringsbransjen i Norge. Brosjyren kan lastes ned gratis på vannskadekontoret.no.