Thorendahl skal pusse opp Briskeby brannstasjon

Thorendahl, et selskap i AF Gruppen har vunnet en betydelig kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF for å rehabilitere Briskeby brannstasjon.

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hovedbygget, samt sidebygg, boligdel, øvelsestårn og garasjeanlegg inkludert parkeringsdekke. I tillegg skal en sandsilo på området rives. Den velkjente fasaden på byggene øverst i Løvenskiolds gate er definert som bevaringsverdige. Brannstasjonen, som sto ferdig i 1963, skal være i full drift i byggeperioden. Den har ansvar for flere av de viktigste bygningene i Oslo, blant annet Slottet og en rekke ambassader.

I henhold til tildelingsbrev vedrørende anskaffelse av samspillsentreprise Briskeby brannstasjon er total evalueringssum på 5,9 millioner lagt til grunn ved evalueringen. Det skal i samspillsfasen defineres bygningsmessige arbeider innenfor oppdragsgivers budsjettak på 110 millioner for fase 2 i prosjektet, som i kontrakten er definert som en opsjon.

– Dette er en type jobb som passer Thorendahl godt. Vi har kompetansen, erfaringen og løfteevnen som kreves for å rehabilitere dette stolte bygget. Vi satser på egne fagfolk, og har tro på at fast ansatte er veien å gå fremover. Det sikrer oss god kapasitet og vi bevarer viktig spesialistkompetanse i bedriften, sier daglig leder og murmester Ingvar Røang i Thorendahl i en pressemelding.

Thorendahl AS eies av MTH, som er en del av AF Gruppen. Selskapet har satset på egne faste ansatte, noe som gir både Thorendahl AS og oppdragsgiver god transparens og kontroll med arbeidsforhold og gjennomføring av prosjektet.