Thor Skjeggedal er nytt æresmedlem i NFF.

Thor Skjeggedal hedret med æresmedlemskap i NFF

Skjeggedals 15-årige innsats som faglig sekretær i NFF ble spesielt vektlagt da han mottok æresmedlemskapet under Fjellsprengningsdagen.

Styreleder Øyvind Engelstad i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) trakk også frem hvordan Thor Skjeggedal på mange områder har bidratt positivt til både utvikling og promotering av norsk tunnelbransje.

– Han jobbet over 20 år for entreprenørbransjen i både inn- og utland som anleggs- og prosjektleder. Oppgavene var i hovedsak knyttet til vannkraftanlegg, men driving av andre fjellanlegg inngikk også i porteføljen. Gjennom disse årene var han blant annet ansvarlig for driving av totalt 63 kilometer tunneler med tunnelboremaskiner, men vedkommende har vel så god kompetanse knyttet til konvensjonell driving av tunneler, sa Engelstad.

Siden 1998 har Thor Skjeggedal jobbet som spesialrådgiver for både entreprenørbransjen, rådgiverbransjen og for byggherrer, med hovedfokus på anbudsutarbeidelse, anbudsevaluering, samt trasé- og drivemetodevurderinger for tunnelanlegg.

– I en alder da mange velger å trekke seg tilbake til pensjonistenes rekker, jobber han fremdeles som spesialrådgiver i et av Norges største infrastrukturprosjekter, sa Engelstad.

Thor Skjeggedal har vært medlem i NFF siden 1998 og har bidratt som deltaker, foreleser, komitemedlem og styrerepresentant på i alt 94 arrangement i regi av NFF. Skjeggedal har hele veien vært en forkjemper for at også drift med TBM er en del av nedslagsfeltet for NFF. Skjeggedal var faglig sekretær i NFF i 15 år før han ga seg i sommer.

– Han har gjennom sitt rolige og tillitsvekkende vesen bygd opp et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, sa Engelstad før Skjeggedal ble ropt opp som nytt æresmedlem i NFF.