Tett som hagl på E6 Steinkjer

Røstad Entreprenør har laveste tilbudssum av fire på strekningen Løsberga - Sneppenbrua på E6 Steinkjer.

Det skiller 1,335 millioner kroner mellom høyeste tilbyder Mesta (27.984) millioner kroner og laveste tilbyder Røstad Entreprenør (26.649) millioner kroner. Tore Løkke har 27.214 og Johs. J. Syltern 27.849 millioner kroner. To oppdrag til Mesta Mesta er tildelt to entrepriser, et på nåværende og et på fremtidig E6. Den største kontrakten har en verdi på 44,775 millioner kroner og gjelder anlegg av 400 m ny E6 gjennom byen. Den andre gjelder ombygging av Bogavegen jernbanebru over dagens E6. Kontraktssum 5,388 millioner kroner.