Tett mellom to på Jondalstunnelen

Tre entreprenørfirma har levert inn tilbud på bygging av Jondalstunnelen.

Med tilbudssummen 688,4 millioner kroner Kruse Smith Entreprenør bare to millioner kroner lavere enn Skanska Norges 690,3 millioner kroner.

Det er ikke inkludert elektroarbeid, rassikring, byggherrekostnader og moms.
Statens vegvesen skal nå kontrollregne tilbudene, og så kan Hordaland fylkeskommune bestemme seg for hvilken trasé som skal velges.

- Jeg er glad vi har kommet så langt, og med tre tilbydere som konkurrerer, er det en reell konkurranse, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.

De tre er:

 

Veidekke entreprenør as

714,4 mill.kr

Kruse Smith entreprenør as

688,4 mill.kr

Skanska Norge as

690,3 mill.kr