Tett løp mellom Høyre og Fremskrittspartiet

Det er tilnærmet dødt løp mellom Høyre og Fremskrittspartiet om å være det største ikke-sosialistiske partiet i kommunene.

I en meningsmåling gjennomført av Norstat for NRK sier 20,9 prosent av de spurte at de vil stemme Frp ved kommunevalget, mens 20,4 prosent sier at de vil stemme Høyre.

Det er en framgang på 2,5 prosentpoeng for Høyre og en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng for Frp.

Arbeiderpartiet har den sterkeste framgangen på meningsmålingen med 3 prosentpoeng, noe som gir en oppslutning på 28,5 prosent.

Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 5,1 prosent, mens SV har 7,6 og Senterpartiet 7,2. Venstre får en oppslutning på 4,4 prosent.