Christopher Klepsland, Administrerende direktør i ÅF modererte panelet som bestod av (f.v) Henrik Kjøge, Senior Prosjektutvikler Skanska, Tor I. Hoel, Prosjektdirektør i ÅF Advansia, Lars Henrik Bøhler, Administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF og Erik Rigstad, Utviklingsdirektør i Cowi.

Tester ny gjennomføringsmodell på Oslo Storbylegevakt

«All energi i fartsretningen» er slagordet til teamet som skal realisere Oslo Storbylegevakt gjennom en ny gjennomføringsmodell.

Prosjektet har et kostnadsoverslag på 3,2 milliarder og skal bygges ved Aker sykehus. Ambisjonen er å spare 100 millioner kroner og unngå konflikter.

Sammen med Omsorgsbygg, Skanska og Cowi kjørte ÅF debatt på Oslo Urban Arena om hvordan samhandling kan bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring.

- Erfaringer fra tradisjonelle prosjekter viser at man kaster bort mye tid på krav, endringer, omprosjekteringer og tvister - ofte basert på misforståelser og uklarheter som oppstår i startfasen, innledet Tor I Hoel, prosjektdirektør i ÅF Advansia, som har prosjektledelsen for Oslo Storbylegevakt på oppdrag fra Omsorgsbygg Oslo KF.

- Vi ønsket å heve ambisjonsnivået og ta modige grep for å få en bedre prosjektgjennomføring. Vi fikk alle parter tidlig inn i prosjektet og etablerte en åpenhetskultur. Vi samlet alle rundt felles målsetninger og ble enige om felles arbeidsmetodikk, forklarte Hoel.

I samspillsfasen vil prosjektet fokusere på kostnader. I et tett samspill mellom prosjekteier, prosjektledelse, prosjekteringsgruppe og entreprenør ligger det et stort potensial i få finne forenklinger, byggbare løsninger og samtidig sørge for rett kvalitet.

Det som skiller dette prosjektet fra andre er at det gjennomføres med en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør, uten entreprisekostnad som en del av anskaffelsen. Kontraheringen av entreprenør er gjennomført med vekt på tilbudt team, erfaring og oppgaveforståelse.

- Vi valgte denne modellen fordi vi opplever at tradisjonelle gjennomføringsmodeller med fokus på lav pris skaper konflikter. Aktørene har ofte sine egne agendaer, det mangler felles målsettinger og man ender ikke nødvendigvis med laveste pris til slutt, fortalte Lars Henrik Bøhler, administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF.

- Relasjoner og personer er viktig – og kanskje viktigst i et vellykket prosjekt. Nøkkelen for å lykkes er å ha det rette teamet, fortsatte Bøhler.

- Vanligvis er det vi ingeniører som setter sammen teamet, men i dette arbeidet bisto HR-avdelingen til ÅF med sin spisskompetanse. Det var avgjørende for at vi fikk det beste teamet med relasjonskompetanse, forklarte Hoel.

Representanter fra de ulike aktørene var samstemte i at eierskap til en felles målsetting forener interessene, og alle har erfart at det er god samhandling og høy grad av tillit i prosjektet.

Dagens Legevakt i sentrum har for liten kapasitet, samt at deler av bygningsmassen er i dårlig forfatning. Den skal derfor erstattes av en Storbylegevakt ved Aker sykehus. Byggeplassen skal være tilnærmet utslippsfri, og bygget skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent. Ny storbylegevakt skal settes i drift i 2023.