TESS starter opp i Sverige

TESS følger sine kunder og etablerte for kort tid siden sin første virksomhet utenfor Norges grenser i Sverige.

Etableringen skjedde gjennom kjøp av 80 % av aksjene i HOs Maskinservice AB i Stenungsund. Selskapet leverer slanger og andre drift- og vedlikeholdsprodukter til kunder som også er kunder av TESS i Norge. Dette er et eksempel på hvordan TESS i fremtiden også vil følge sine kunder til utlandet. - Driften av selskapet ligger innenfor kjerneområdene til TESS og passer godt inn i driftsmodellen vår. Når vi nå etablerer oss i utlandet, starter vi i det små. For det første vil vi sikre et stabilt driftgrunnlag. For det andre vil vi lære mer om drift og kultur i Sverige før vi går videre. HOs Maskinservice AB har i dag to ansatte, og vi vil til å begynne med ansette en til. I tillegg vil vi bygge opp en butikk som er lik de butikkene vi har i Norge, forteller Christian Tetlie som er trainee i TESS as og ansvarlig for etableringen i Sverige.