Adm. dir. i Effera Frank Wehus og leder for Telia bedrift Jon Christian Hillestad.

Telia og Effera med IoT-partnerskap for å digitalisere entreprenørbransjen

 Telia Norge og teknologiselskapet Effera har nå inngått partnerskap for å digitalisere og effektivisere byggeplasser. Ved hjelp av sensorer innhentes informasjon om både mennesker og maskiner som skal bidra til å skape verdi for entreprenørbransjen.

– Entreprenørbransjen står overfor de samme utfordringene som mange andre industrier: de må gjøre mer for mindre. Effektiv drift av byggeplasser krever god kontroll på alt av ressurser, både de man har tilgjengelig og i hvilken grad man utnytter dem, heter det i en pressemelding.

– Telia bidrar aktivt til digitalisering av mange typer bransjer, og har stor tro på et økosystem hvor vi sammen med partnere kan skape effektivitet og verdi for ulike industrier. Dette er det første partnerskapet som skal digitalisere entreprenørbransjen for alvor, og vår IoT-teknologi og Efferas digitale plattform kan bidra til enorme besparelser gjennom mer effektiv drift av byggeplasser og store prosjekter. I tillegg vil dette samarbeidet tilrettelegge for bedre sikkerhet på anleggene, sier Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge.

Bedre informasjonsinnhenting med IoT
Det norske selskapet Effera har utviklet den digitale plattformen Insight, et verktøy som skal sikre effektiv forvaltning av mennesker og ressurser, og som mange entreprenører allerede benytter. Nå er Effera Insight integrert med Telias IoT-infrastruktur og teknologi. Integrasjonen gjør at man kan innhente mer informasjon, og denne informasjonen vil bli tilgjengelig for entreprenørene i nær sanntid. Ved at data registreres automatisk sparer personell tid på å rapportere inn mye av fremdriften i et prosjekt.

– Å ha informasjon om både mennesker og maskiner er nøkkelen til å drive et effektivt prosjekt, sier Frank Wehus, administrerende direktør i Effera. 

– Ta for eksempel utgangpunkt i et større veiprosjekt der det skal tas ut over 7 millioner kubikk med masse og en plan som involverer over 100 maskiner. Det vil ikke være mulig å ha en manuell oversikt på hvor mange og hvilke maskiner som befinner seg hvor til enhver tid. Tradisjonelt vil man ikke se en forsinkelse før det har gått noen uker i en slik situasjon. Med nær sanntid på bevegelsene for alle maskiner i drift, kan man daglig se hvor mange lass med masse som er flyttet og systemet vil kunne varsle dersom faktisk fremdrift ikke er i henhold til plan.

Sensorer innhenter informasjon
Informasjonsinnhenting gjøres via sensorer oppkoblet til Telias IoT-infrastruktur og teknologiene Narrowband (NB-IoT) og LTE-M, som Telia Norge var først ute med i Norden. Sensorene kan brukes på nesten alt mulig, som å gi posisjon på en maskin, benytte tilkoblede RFID-sensorer for å registrere personell som befinner seg på en arbeidsplass, gi adgang til hvem som håndterer ulike maskiner og kjøretøy, foreta luftkvalitetsmålinger og kontrollere at vann strømmer gjennom rør. Tidligere løsninger har ofte vært dyre i tillegg til lite hensiktsmessige å bruke. NB-IoT og LTE-M gir mer kostnadseffektive løsninger, blant annet ved lavere enhetskostnad og økt batterilevetid. Videre vil mindre komplekse enheter gjøre at man enklere kan gjenbruke løsningene over flere prosjekter.

– I første omgang ser vi at det er de store entreprenørene som raskest vil få gevinst ved å ta i bruk løsningen, først for prosjekter isolert, men også på tvers av parallelle prosjekt. Løsningen kan benyttes for interne ressurser, men man kan også inkludere underleverandører. Vi ser dessuten at de som tradisjonelt er underleverandører ved slike prosjekter kan dra stor nytte av en slik løsning, sier Wehus.

Sikkerhet og miljø fremdeles viktigst
- Selv om man ønsker å øke effektiviteten ved en byggeplass kan det ikke gå utover sikkerheten. Helt grunnleggende er det å ha kontroll på hvor mennesker oppholder seg på en byggeplass om noe skulle skje. I tillegg har man lovpålagte krav å følge, og en entreprenør må overvåke potensielle miljøutslipp, heter det i meldingen.

– Når tilkoblede sensorer kontinuerlig måler dette reduseres kostnadene sammenlignet med manuelle målinger, og i tillegg får man mye hyppigere målinger og raskere informasjon om noe skulle skje. Å kunne reagere raskt har stor betydning for å redusere omfanget ved et potensielt utslipp, sier Wehus.

Selv med flere løsninger som allerede benytter IoT-teknologi, er IoT fortsatt et relativt nytt område. Det er ennå ikke gått opp klare stier på hvordan man best mulig setter sammen løsninger som hurtig skaper gevinster for sluttbrukere innen IoT. Hillestad tror dette vil endre seg.

– Effera er et eksempel på en samarbeidspartner som passer oss veldig godt. De har inngående kunnskap om bransjen de jobber i, og de har en plattform som brukes av de største entreprenørene allerede. Dette sammen med god teknologiforståelse og posisjon i verdikjeden gjør samarbeidet til et godt eksempel på hvordan vi kan skape stor verdi for sluttkunden i fellesskap, sier Hillestad.