Teknobygg bygger Angeltrøtoppen i Trondheim

Teknobygg AS har nylig signert kontrakt for prosjektet Angeltrøtoppen med Sommerhaugen AS, ett datterselskap av Trym Bolig AS.

Kontrakten er en totalentreprise for oppføring av 43 leiligheter, og har en verdi på vel 90 millioner kroner eks. mva.

Daglig leder Terje Steen i Trym Bolig opplyser at det allerede er solgt over 65 prosent, og at byggestart kan skje så snart rammetillatelse og IG foreligger, noe han håper vil skje rett over påske.

Bygget er tenkt oppført med parkeringskjeller og øvrig bærekonstruksjoner som dekker, vegger og søyler i plasstøpt betong.

- Vi har en periode brukt ulike modeller på bæresystemer, bl.a. prefabrikkert betong med overgulv av Granab og prefabrikkerte forskalingselementer, men ønsker oss nå tilbake til forskalte dekker på plassen, med parkett direkte på betongdekkene, og sparklet og malt betongflate i himlingen, sier administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth i Teknobygg i en pressemelding.

- Vi opplever et stort press på både pris og kapasitet på selskapene som leverer prefabrikkerte betongelementer i Midt-Norge, samtidig som vi nylig har gjennomført et meget vellykket prosjekt i plasstøpt betong både på kostnad og framdrift fortsetter han. Dette er en byggemåte som også vi ønsker så lenge kostnadsbilde er riktig sier Steen hos Trym Bolig. Med denne kontrakten i havn, så har Teknobygg en ordrereserve på 520 MNOK noe vi er svært tilfreds med, avslutter Bjørseth.