Tekniske universiteter i Norden bygger allianse

NTNU og fire andre tekniske universitet i Norden går sammen i Nordic Five Tech-alliansen. Nordic Five Tech (N5T) er en strategisk allianse som består av fem ledende tekniske universiteter i Norden.

Et bredere og kvalitativt bedre utdanningstilbud, økt forskningssamarbeid, styrket internasjonal posisjonering og et tettere næringslivssamarbeid er målet for alliansen. De fem universitetene som går sammen er: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sverige Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, Danmark Chalmers University of Technology, Gøteborg, Sverige Helsinki University of Technology (TKK), Helsinki, Finland Arena for samarbeid - Dette gir oss en ny arena der våre fagfolk kan finne hverandre, sier rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes. - Vi har vår styrke på hver våre felt, og det skal våre studenter og forskere få dra nytte av. Bredere utdanningsmuligheter N5T- alliansen skal gi studentene nye muligheter til å spesialisere seg på flere felter. Gjennom å flette sammen det beste fra de ulike universitetenes utdanningstilbud vil studenter få tilgang til flere internasjonale spesialiseringer. Samarbeidet skal blant annet resultere i felles mastergrads-program. Også på etter- og videre-utdanningsområdet legges det opp til utstrakt samarbeid. - Vi har mye å lære av hverandre både faglig og pedagogisk, sier Digernes, - dette vil bli av stor betydning for å nå vår målsetting om å bli internasjonalt fremragende. På lengre sikt forventes Nordic Five Tech å bli en attraktiv samarbeidspartner også for andre ledende tekniske universitet i verden. 60.000 bachelor- og mastergradsstudenter, 4.500 doktorgradsstudenter og 7.500 forskere skal dra gjensidig nytte av det nye samarbeidet ved de fem tekniske universitetene. Styrket posisjon internasjonalt - Et slikt samarbeid vil gi oss en sterkere posisjon internasjonalt, fortsetter Digernes, - det vil komme både studenter, forskere og næringslivet til gode. Nordic Five Tech kan bli et betydelig verktøy for internasjonal rekruttering av studenter. Det vil også gjøre oss til en enda mer attraktiv, grenseoverskridende partner for industri og samfunn innen forskning og utvikling. Rektor peker også på at det nordiske samarbeidet vil kunne bli en plattform for å bygge allianser med sterke partnere i andre land. For NTNU kan dermed Nordic Five Tech bli et springbrett for ytterligere internasjonalt samarbeid. Nordic Five Tech ledes av en rektorkomité. Handlingsplan for 2007 blir lagt frem i februar.