Tekniske entrepriser for 700 millioner

Styret for Nye Ahus har nylig behandlet og valgt leverandører til tre store tekniske totalentrepriser og leveranser innenfor fagområdene IKT og VVS.

Dette er: 6501 Røranlegg - Oras AS - I underkant av 240 millioner kroner eks. mva. (6511 - Gass- og trykkluftanlegg- Oras AS. Ca 45 millioner kroner) 6601 Luftbehandling - YIT Building Systems AS Ca 175-180 millioner kroner 6751 IKT-infrastruktur - Telenor Business Solutions AS: 224 millioner kroner. Alle summene er ekskl. mva. Arbeidene for røranlegg og luftbehandling starter opp i august .