Teknisk sjef - Nytt sykehus i Drammen

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Firma Vestre Viken
FylkeBuskerud, Oslo
StedDrammen / Oslo
Søknadsfrist14.04.2019

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å bygge Nytt sykehus i Drammen for 9.2 milliarder kroner. Somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samlokaliseres i det nye sykehuset på Brakerøya som skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det nye sykehuset skal i tillegg til eksisterende funksjoner også ivareta stråleterapi som ny funksjon. Sykehuset er dimensjonert for å dekke spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 550 000 innbyggere i 2030 og får et bruttoareal på 122 000 m².

Byggeprosjektet starter opp våren 2019 og ferdigstilles sommeren 2025. Byggeprosjektet ledes av prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF, men arbeider i tett samarbeid med Vestre Vikens prosjektorganisasjon.

Parallelt med byggeprosjektet skal Vestre Viken HF arbeide med mottaksprosjektet for nytt sykehus. Arbeidet skal sikre tilpasning av driften til nytt bygg, klargjøre de ansatte for nytt sykehus og sikre god overgang fra prosjekt til drift.

Vestre Viken HF ønsker å forsterke sin prosjektorganisasjon og søker etter en faglig dyktig og strukturert teknisk sjef som ønsker å være med på å utvikle og drifte nytt sykehus i Drammen.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidssted vil for tiden være på prosjektkontoret i Drammen, men det må påberegnes noe reiseaktivitet til prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF på Skøyen i Oslo.

Teknisk sjef vil ansettes i Klinikk for Intern service, som blant annet har ansvar for eiendomsstrategi, drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av foretakets eiendomsmasse. Stillingen vil i prosjektperioden inngå i Vestre Vikens prosjektorganisasjon for nytt sykehus og vil rapportere til Prosjektdirektør. Etter ferdigstillelse av prosjektet vil stillingen inngå som en del av ledelsen i Intern service. Det er derfor ønskelig med søkere som har et langsiktig perspektiv som kan følge hele byggeprosessen og være ansvarlig for driften etter innflytting.

Oppgaver i prosjektperioden vil være med å bidra til utarbeidelsen av krav og løsninger til teknisk infrastruktur med fokus på effektivitetsforbedring innenfor drift og forvaltning. Teknisk sjef vil fra helseforetakets side være ansvarlig for å koordinere og sikre faglige vurderinger under detaljprosjektet, samt bidra til tverrfaglig tenkning. Sammen med prosjektets rådgivere vil man være med å utarbeide driftsavtaler for teknikk som skal installeres i bygget.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Lederutdanning og/eller lederkompetanse
 • Erfaring/utdanning innen prosjektledelse og systematisk forbedringsarbeid
 • God forståelse for prosjekt- og porteføljemetodikk
 • God erfaring med rapportering og struktur
 • God økonomiforståelse
 • God IKT forståelse og ferdigheter
 • Interesse for teknologisk utvikling
 • Praktisk erfaring fra drift av avanserte bygg
 • God forståelse om LCC-metodikk
 • Gode leder- og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi søker en person som:

 • Du har evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper
 • Du holder deg faglig oppdatert og har utviklingsfokus
 • Du har evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Du er positiv, fleksibel og inspirerende
 • Du har evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger
 • Vi vektlegger personlig egnethet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hvor du kan være med å utvikle og prosjektere et av Norges største sykehusprosjekter, for så og kunne være med overta og drifte det høymoderne sykehusbygget etter overtakelse.

Kontaktinformasjon

Rune Aksel Abrahamsen

Prosjektdirektør nytt sykehus

916 70 050

Narve Furnes

Klinikkdirektør intern service

480 04 945

Søk stilling

Vis flere stillinger: